24 de rugăciuni scurte, pentru fiecare oră a zilei și a nopții

24 de rugăciuni scurte

Rugăciune după numarul celor 24 de ceasuri ale zilei și noptii – Sfântul Ioan Gură de aur

1. Doamne, nu ma lipsi de bunătăţile Tale cele cereşti şi veşnice.

2. Doamne, izbăveşte-mă de toată nevoia, neştiinţa, uitarea, îndrăzneala şi de nesimţirea cea impietrită.

3. Doamne, de am greşit cu mintea, cu gândul sau cu cuvântul, iartă-mă.

4. Doamne, izbăveşte-mă de toată nevoia, neştiinţa, uitarea, îndrăzneala şi de nesimţirea cea împietrită.

5. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea şi părăsirea.

6. Doamne, luminează inima mea pe care a întunecat-o pofta cea rea.

7. Doamne, Doamne, eu ca un om am greşit, dar Tu ca un Dumnezeu miluieşte-mă.

8. Doamne, vezi neputinţa sufletului meu şi trimite harul Tău spre ajutorul meu ca să se propovăduiască întru mine numele Tău cel sfânt.

9. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun.

10. Doamne, Dumnezeul meu, deşi nu am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi cu blândeţea Ta să pun început bun.

11. Doamne, stopeşte în inima mea roua darului Tău.

12. Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul, răul şi necuratul, după mare mila Ta, când vei veni întru împărăţia Ta.

13. Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă şi nu mă lăsa.

14. Doamne, nu mă duce în ispită.

15. Doamne, dă-mi cuget bun.

16. Doamne, dă-mi lacrimi, aducere-aminte de moarte şi umilinţă.

17. Doamne, dăruieşte-mi să-mi mărturisesc cugetele mele.

18. Doamne, dă-mi smerenie, tăiere a voii şi ascultare.

19. Doamne, dă-mi răbdare, voinţă nebiruită şi blândeţe.

20. Doamne, sădeşte întru mine rădăcina bunătăţilor, adică frica Ta.

21. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul, gândul şi inima mea şi să fac întru toate voia Ta.

22. Doamne, scapă-mă de oamenii răi, de draci, de patimi şi de tot lucrul necuvios.

23. Doamne, precum porunceşti, Doamne, precum ştii, Doamne, precum vrei, facă-se întru mine voia Ta.

24. Doamne, facă-se voia Ta şi nu a mea. Pentru rugăciunile şi mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor tăi, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.

Filed under: UncategorizedTagged with: ,