7 PSALMI de Spus în Săptămâna Mare, pentru-al sufletului curățare

După recitarea fiecărui psalm, spunem: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Psalmul 6, 2.

„Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt;
vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele”.

Psalmul 31, 8.

„Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea;
mântuiește-mă de cei ce m-au înconjurat”.

Psalmul 37, 21-22.

„Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu,
nu Te depărta de la mine;
Ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele”.

Psalmul 50, 11-13.

„Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule
şi spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la faţa Ta
şi Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale
şi cu spirit stăpânitor mă întăreşte”.

Psalmul 102, 2-3.

„Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita toate răsplătirile Lui.
Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale”.

Psalmul 130,1.

„Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei,
nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine”.

Psalmul 142, 6.

„Întins-am către Tine mâinile mele,
sufletul meu ca un pământ însetoşat”.

Filed under: RugaciuniTagged with: , , ,