ACATISTUL Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos

Doamne, eşti Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudam, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi, robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ca să-Ţi strigăm Ţie: “Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi, păcătoşii şi smeriţii!”

” Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile Cerurilor, pentru noi, păcătoşii şi smeriţii, care Te rugăm aşa:

Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;

Iisuse, vindecă pe robii Tăi;

Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc;

Iisuse, îndreaptă-ne de toate bolile;

Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor;

Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi;

Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi, păcătoşii şi smeriţii!

Amin.”

Filed under: Uncategorized