Acatistul Maicii Domnului la icoana ,,Şapte săgeţi” ce se rostește ASTĂZI, 13 AUGUST

Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Măria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm:

Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; ştii scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: 

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

Icosul 1:

Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem Naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;

Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;

Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;

Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;

Bucură-te, că Tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;

Bucură-te, că în naştere şi după naştere, Tu Fecioară ai rămas;

Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie!

AMIN.

Filed under: RugaciuniTagged with: , , ,