Acatistul Preasfântului Duh – ajutor și spor în examene

Duhul Cel Făcător de viață, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel, a odihnit și asupra mea, când mă aflam la scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însa lucrarea bunătății Sale din pricina greșelilor mele. Pentru aceea, precum așteapta zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele Tale, Bunule, ca sa nu pier cu totul:


Vino dar, la cel pecetluit cu numele Tău cel înfricoșat;


Vino dar și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare;


Vino și înnoiește întru mine chipul Tău ce S-a întunecat;


Vino și risipește nălucirile cele născute din păcat;


Vino și mă învață să împărtășesc durerile cele străine;


Vino și pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;


Vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale;


Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Amin.

Filed under: Uncategorized