Aprinde o lumânare şi citeşte-o sâmbăta. Rugăciunea Sfintei Eugenia îţi curăţă sufletul de păcate

Se citeşte în fiecare zi de sâmbătă şi se spune că are puterea divină de a oferi celor aflaţi în necaz eliberare sufletească şi îndrumarea către calea cea dreaptă.

Rugăciunea Sfintei Eugenia se rosteşte alături de o lumânare aprinsă, sâmbătă de sâmbătă.

„Sfânta Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Ostile îngerilor, că o fecioara fără de prihană şi că o purtătoare de cununa preafericita, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe ţine.

Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti. Şi ai adus pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău. Că din Dumnezeiască dragoste ai lăsat cele trecătoare. Lupte bărbăteşti ai îndurat.

Te rugăm, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei aflaţi în nevoile vieţii trecătoare. Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viaţă dătător. Cere pentru noi credinţă curată, viaţă luminată, răbdare în încercări, bărbăţie în luptele împotriva patimilor, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeieşti, iubire de vrăjmaşi, smerenie şi blândeţe, iertare de păcate.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cinstesc sfânta pomenirea ta. Să proslăvim Numele cel Sfânt al Domnului, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!”

Filed under: Rugăciuni SâmbătăTagged with: ,