Când minţi, minţi înaintea lui DUMNEZEU …

Când minţi, minţi înaintea lui DUMNEZEU …

Când furi, furi înaintea lui DUMNEZEU …

Când te mândreşti, te mândreşti înaintea lui DUMNEZEU …

Când urăşti, Îl urăşti pe DUMNEZEU …

Când faci un jurământ, drept sau nedrept, îl faci înaintea lui DUMNEZEU …

Când desfrânezi, arunci cu necurăţie asupra lui DUMNEZEU …

Când nu-ţi cinsteşti părinţii, nu-L cinsteşti pe DUMNEZEU …

Când pizmuieşti, pizmuieşti pe DUMNEZEU …

Când eşti zgârcit faţă de sărac, eşti zgârcit faţă de DUMNEZEU …

Când cugeţi răul, îl cugeţi împotriva lui DUMNEZEU …

Când vorbeşti cu răutate, vorbeşti împotriva lui DUMNEZEU …

Când săvârşeşti răul, îl săvârşeşti împotriva lui DUMNEZEU …

Când tăgăduieşti adevărul, Îl tăgăduieşti pe DUMNEZEU …

Când tăgăduieşti binele, Îl tăgăduieşti pe DUMNEZEU …

Când tăgăduieşti viaţa, Îl tăgăduieşti pe DUMNEZEU …

Când tăgăduieşti dragostea, Îl tăgăduieşti pe DUMNEZEU …

Fiecare păcat este un atac împotriva lui DUMNEZEU.”

Sfântul Nicolae Velimirovici

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,