Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Mochie, se spune astăzi, 11 mai

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Păzeşte Stăpâne cetatea Ta, pe care o ai întărit cu turnuri, şi o ocroteşte de vrăjmaşii de alt neam, şi de războaie dintre neamul ce este în ea, de sabie şi nemişcată de cutremur; şi o fereşte de moarte şi de foc şi de foamete.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptează-mi, fericite, slăbiciunea cugetului meu, către lăţimea laudelor tale, şi trimite lumină inimii mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi mărită, mucenice prealăudate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fierul şuviţându-te şi de foc topindu-ţi-se grăsimea, te-ai făcut mai lămurit decât aurul, şi pecete patimilor lui Hristos, şi credinţei ajutor, de Dumnezeu fericite Mochie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea mult luminoasă te cunoaşte pe tine Biserica, ca pe unul ce cu lumina patimilor tale luminezi temeiul ei, fericite Mochie preaînţelepte, podoaba mucenicilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sângiurile tale ai înecat necredinţa, şi cu nevoinţele tale cele de luptă ai rănit pe vrăjmaşul, şi arzându-te de foc, ai ars toată deşertăciunea necredincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,