Canonul de rugăciune, către Sfântul Mucenic Nestor, rostit astăzi 27 octombrie, aduce PROTECȚIE

Mucenicul Tău, Doamne, Nestor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Armele lui Faraon şi pu­terea lui le-a aruncat în mare, Cel Tare în războaie; să-I cântăm cântare nouă, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-ai bucurându-te peste sângele tău, înţelepte, ca pe o căruţă de văpaie şi te-ai suit cu bucurie către înălţimea cerului, unde este Iisus, Lumina Cea Ne­înserată.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfăşurându-te cu platoşa cea înţelegătoare a credinţei, Sfinte Nestor şi având în mâini Cru­cea ca o suliţă, ai tăiat cu tărie taberele vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu căldura dra­gostei lui Hristos, ai sărit în lo­cul cel de privelişte, ai risipit uneltirile lui Lie şi ai întărit semn de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: