Category: Rugaciunea zilei

Rugăciune pentru femei, de 8 Martie. Este scurtă și face minuni

Fiind o zi dedicată femeilor, acestea trebuie să știe că există și o rugăciune puternică pe care este bine să o rostească astăzi, pentru a se feri de toate relele și a avea protecție divină.

Vă redăm așadar, una dintre cele mai frumoase rugăciuni ddicate tuturor doamnelor și domnișoarelor, cu ocazia zilei de 8 martie:

„Prea Sfinte Doamne Dumnezeule, Prea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Pe 7 martie se citesc RUGĂCIUNILE DIMINEȚII. Citește-le și tu ca să ai PUTERE SUFLETEASCĂ ȘI TRUPEASCĂ!

„Sfinte Părinte Efrem, am aflat că milostivirea ta se arată cu grăbire spre cei aflați în mare neîmplinire și în sfâșiere lăuntrică și de aceea am cutezat să te caut și să te rog să îmi asculți și mie durerea.

Încă din copilărie mi-a fost dat să văd la oameni, în loc de fapte și cuvinte bune, lucruri și cuvinte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Pe 6 martie se citește Rugăciunea sfântă la Aflarea Sfintei Cruci, pentru vindecare și ieșirea din necaz

”Să se scoale Dumnezeu, și să se risipească vrăjmașii Lui, și să fugă de la față Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul.

Să piară cum piere fumul, cum se topește ceară de față focului, așa să piară demonii de la față celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul Crucii, zicând:

Bucură-te, preacinstita și de viață făcătoare Crucea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

5 martie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Conon din Isauria

Mucenicul Tău, Doamne, Conon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește la 4 martie, Rugăciunea la Sfântul Gherasim Tămăduitorul

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gherasim, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Privind pururea către Dori¬rea Cea Nematerialnică a Dom¬nului, ai nesocotit firea cea tre-cătoare, părinte cuvioase. Având totdeauna pe Hristos …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

La 3 martie se citește Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

RUGĂCIUNEA CARE SE CITEȘTE PE 2 MARTIE, LA ICOANA MAICII DOMNULUI ÎMPĂRĂTEASA

Nu s-a aflat în lume cuvânt vrednic spre îmbodobirea măreţiei Tale şi tremură gândurile inimilor, nefiind în stare a scrie în cartea înţelepciunii laude vrednice de mărimea frumuseţii Tale. Minţele celei mai înalte s-au întunecat şi cei smeriţi s-au încins cu putere, semeţia ritorilor a fost ruşinată şi cele mai înainte nebăgate în seamă s-au înălţat aducând Ţie tămâia rugăciunii …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea mare a zilei de 1 martie! Spune-o pentru alungarea vrăjilor și a tuturor relelor și pentru binecuvântare, spor și îmbelșugare!

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se rostește pe 28 Februarie, o Rugăciunea puternică spre Sfântul Vasile Mărturisitorul pentru protejarea familiei de rele

”Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele lor și ne protejezi familiile celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea din 27 februarie, se rostește către Sfântul Procopie pentru luminarea și limpezirea minții

“Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Procopie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Luminându-te cu Lumina şi cu Strălucirea cea peste fire a lui Hristos, ai nimicit năvălirile patimilor prin cumpătare, strigând …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,