Category: Rugaciunea zilei

Astăzi, 19 septembrie, să rostim cu mare iubire Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont

Dumnezeu Cel Lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; pe Sfântul Trofim, pe Sfântul Savatie şi pe Sfântul Dorimedont; căci, întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerele Duhului cele prealuminate …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zilei

Să rostim cu nădejde astăzi, 18 septembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi, popoarelor…

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Părinte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Să rostim astăzi, 17 septembrie, Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis, şi Agapis

Auzindu-le înţeleapta maică pe fiicele sale înaintea împăratului pe Hristos fără frică mărturisind şi spunând că numai pe El Îl doresc, pentru dulcele Iisus Hristos chinuri amare gata fiind a suferi şi a răbda, foarte s-a bucurat şi pe Dumnezeu L-a rugat în apropiatele chinuri să le întărească. Iar noi, această dorinţă lăudând, primei fiice a înţeleptei maici unele ca …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, spusă astăzi, 16 septembrie, are mare LEAC

Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, caută cu milostivire spre lacrimile neamului nostru şi izbăveşte-ne de eresurile care s-au pornit asupra noastră din uneltirea diavolului.

Îndură-te de eretici şi de trădătorii care batjocoresc moştenirea Credinţei Ortodoxe, şi îi ajută să lepede toate rătăcirile şi să vină la Ortodoxie ca să se facă bucurie în Cer pentru îndreptarea lor. 

Ruşinatu-sa cu defăimare mulţimea ereticilor monofiziţi şi …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zilei

Să rostim astăzi, pe 15 septembrie, Rugăciunea către Sfântul Iosif cel Nou, pansamnetul sufletului

Intru rugaciunea inimii povatueste-mi pasii Sf. Iosif, sadeste si fa lacas in mine insumi de Iubire, de Pace si Bucurie.

Tu, ca si Dumnezeu ma cunosti pe dinafara ca si pe dinauntru, rogu-te in inima blanda, ajuta-mi in curatarea si vindecarea Sufletului prea Sfant, ca impreuna sa pot sluji Harului Ceresc si sa aduc Darurile Divine pe acest Pamant Binecuvantat.

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Să rostim ASTĂZI, 14 SEPTEMBRIE, Rugăciune PUTERNICĂ la Înălțarea Sfintei Cruci

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit şi ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu fărădelegile mele cele rele.

De aceea mă rog bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să mă faci şi …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zilei

Să rostim astăzi, 13 septembrie, Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Să spunem astăzi, 12 septembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Avtonom

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte.

Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Carele lui Faraon…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zilei

Să rostim astăzi, 11 septembrie Rugăciune către Sfânta Xenia cea bună

O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la

Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic.

Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Să rostim astăzi, 10 septembrie, Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, APĂRĂTOARELE

Valurile cele întreite ale chinurilor şi moarte amară, pentru viaţa cea veşnică aţi schimbat, sfintelor muceniţe trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fărădelege pe Treimea Cea Nezidită.

Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmaţi acum Mielului Celui înjunghiat şi vă rugaţi pentru cei ce cinstesc sfinţită pomenirea voastră.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Faceţi Milostivă pe Treimea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zilei