Category: Rugaciunea zilei

Rugăciunea mamei către Domnul lisus Hristos, pentru binecuvântare asupra copiilor

Iată o rugăciune puternică pe care fiecare mamă trebuie să o cunoască și să o rostească zilnic pentru copiii săi. Este foarte benefică și alungă energiile necative, necazurile și pericolele de lângă toți cei dragi ai tăi. Spune-o cu inima curată și candela aprinsă și Dumnezeu nu te va lăsa la greu.

Rugăciunea mamei pentru copii

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea pe care trebuie să o spui în fiecare seară, timp de o lună

„Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Treime; Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; Milostivi să-mi fiți mie cei 4 Evangheliști ai Domnului. Milostiv să-mi fii mie Sfinte Ioane Botezătorule al Domnului. Milostivi să-mi fiți mie cei 12 Apostoli ai Domnului; Milostivi să-mi fiți mie cei 70 Apostoli ai Domnului.

Milostivi să-mi fiți mie toți sfinții din ceruri și toate …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea mamei către Domnul Iisus Hristos, pentru binecuvântare asupra copiilor

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Pe 13 august se spune Rugăciunea care te fereşte de rele!

Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

12 august. Rugaciunea zilei care face minuni pentru neputinciosi

Sfinții Anichit și Fotie sunt invocati in rugaciunile de la Tania Sfantului Masiu si de la slujba Sfintirii Apei. Sunt pomeniti in calendarul ortodox in fiecare an, pe data de 12 august.

Troparul Sfinţilor Mucenici Fotie şi Anichit, glasul al 4-lea:

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nifon, rugăciunea zilei de 11 august

Strălucit fiind cu slava Dumnezeirii, Dumnezeiescule părinte, goneşte lipsa de luminare a sufletului meu, ca să laud luptele tale împotriva vrăjmaşilor celor nevăzuţi.

Rănit fiind de dragostea lui Hristos din pruncie, preafericite, ai alergat ca un cerb însetat la izvoarele apelor şi ai ajuns la faptele cele bune.

Fugind de nestatornicia celor trecătoare, ai schimbat cele mici cu cele mari, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea care face minuni dacă este spusă pe 10 august

“Mucenicul Tău, Doamne, Laurențiu, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

În Grădina Desfătării ca un ostaş al lui Hristos după vrednicie desfătându-te şi împreună dănţuind cu puterile cele îngereşti, roagă să mi …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 9 august, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Matia

Sfinte Apostole Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Mie, celui ce cu laude cânt prăznuirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Apostole Matia, roagă-te ca să mi se dea din cer Raza mântuirii.

Fără mijlocire vorbind cu Lumina Cea Mare, Care s-a făcut Una cu noi, te-ai arătat, mare soare, Apostole, vrednicule de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 8 august Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Emilian, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cu Începătoriile cetelor celor mai presus de lume împreună locuind, de Dumnezeu cugetătorule fericite şi de sus privind, părinte, învredniceşte de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 7 august Rugăciune puternică pentru iertarea tuturor păcatelor, cruce neagră

O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dum¬nezeu, ai sporit.

Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,