Category: Rugaciuni

Rugăciune pentru părintele duhovnic

Iartă-i, Doamne Iisuse Hristoase, robului Tău, Părintele (numele), din datoriile ce le-a avut inaintea Ta și nu le-a îndeplinit.

Iartă-i lui, Mântuitorule, și dăruiește-i dezlegare și iertare de toate făgăduințele făcute și de toate cele ce din neștiință a greșit. Dăruiește-i sănătate, iertare de păcate, ține-l între noi și descoperă-i cum să lucreze cu fiecare dintre noi, precum și cu …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

24 de icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei-de-Dumnezeu Grabnic-Ascultătoarei

Închipuirea feței tale-având în sânul său, Dohiariu cu evlavie se bucură, o, Fecioară Precurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

Icoasele

1.
Frumusețea Athosului, Grabnic-Ascultătoare, la acoperământul tău alergăm cu toții (de trei ori) și-ntru cântări frumos-glăsuitoare cu credință te încununăm, ca pe singura ce-ai …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Cele mai puternice rugăciuni

Care sunt cele mai puternice rugăciuni? Sunt cele spuse din inimă şi cu lacrimi. Aşadar, contează calitatea adresării, evlavia, stăruinţa, mutarea cu mintea de la lume la Dumnezeu, mutarea de la trup la duh.

La toate rugăciunile vei primi un răspuns. Nu există rugăciune fără răspuns. Uneori răspunsul este învăluit; alteori răspunsul nu este cel aşteptat de tine, ci acela …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

O minunată rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, vindecătorul de boli trupeşti şi sufleteşti

Rugăciunea Preasfinţitului Eremei (Schimnicul) către Sfântul Mare Mucenic Pantelimon (vindecătorul de boli)

O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi bolile trupeşti şi sufleteşti de care suferim.

Vindecă bolile pricinuite de patimile şi păcatele noastre. Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească şi sufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Rugăciunea celui care nu-și găsește rostul în lumea aceasta, către Sfântul Efrem cel Nou

Sfinte Părinte Efrem, amărăciunea în care mă aflu mi-a fost călăuză spre tine. Am auzit că vii grabnic în ajutorul celor care nu și-au aflat niciun rost pe pământ și de aceea te rog ia aminte și la mine, chiar dacă n-am niciun bob de credință.

Am obosit să tot văd cum voia omului aduce atâtea urâciuni pe pământ și …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Rugăciunea a şaptea, către Sfântul Înger, păzitorul vieţii

Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Rugăciunea a doua, a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos

Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihneşte în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale.

Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este în mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,

Rugăciunea întâia, a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl

Dumnezeule veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi – cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul – şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinarea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,