Ce este noblețea sufletească? Prin ce calități se deosebește omul cu suflet nobil?

Ce este noblețea sufletească? Prin ce calități se deosebește omul cu suflet nobil?

Prin faptul că este mereu concentrat, tăcut, niciodată nu viclenește, are un suflet deschis și curajos. Se poartă față de apropiații săi cu noblețe și mărinimie; nu se preaînălţă în fața nimănui, niciodată nu înjosește demnitatea celorlalți, față de toți este pașnic și respectuos, îi sunt străine viclenia, fățărnicia, și lașitatea.

Sfântul Luca al Crimeei

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,