Cine vrea să se MÂNTUIASCĂ, această rugăciune să o POMENEASCĂ

Sfântul Macarie a întrebat pe Îngerul Domnului, care i s-a arătat spre a-l învăța tainele neștiute și a zis: „Te rog spune-mi mie ce rugăciune se potrivește monahului?

Și i-a zis lui: „Dacă omul este cu știință de carte, să zică Psalmii lui David ( Psaltirea ) sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul.

Această rugăciune e cea mai puternică și cea mai ușoară de zis. Căci mulți din cei cu știință de carte au părăsit pe toate și numai această rugăciune zicând, s-au mântuit.

Această rugăciune pot s-o zică tinerii și bătrânii, bărbații și femeile, monahii și monahiile, cei învățați și cei fără știință de carte, cei isteți și cei simpli.

Cine vrea să se mântuiască, aceasta să zică și ziua și noaptea, în casă și pe drum, stând și mergând. Ori de călătorește, ori de lucrează, aceasta să zică cu dorință și cu râvnă. Că e de-ajuns pentru toți cei ce voiesc să se mântuiască.

În cartea cea dintâi către Tesaloniceni, Sfântul Apostol Pavel scrie: „Neîncetat să vă rugați„. Sfinții Părinți tâlcuind aceste cuvinte spun că „a ne ruga neîncetat” înseamnă a pomeni numele cel Sfânt al Domnului, în toată vremea.

Mai arătat se vede aceasta în cartea cea către Filipeni 2,10-11, unde Sfântul Apostol Pavel scrie: „În numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor dedesubt și toată limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl„.

Sfântul Ioan Carpatul zice că atunci când rostim Rugăciunea lui Iisus, „Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul„, la fiecare chemare a sfântului Său Nume, Domnul ne răspunde în chip tainic: „Fiule, iertate să-ți fie păcatele tale…„.

Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că oricât de păcătoși am fi noi, rugăciunea aceasta ne curățește, când o facem din Inimă. Nu este altă armă mai puternică în cer și pe pământ decât chemarea cea sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos.

Când rostim începutul acestei rugăciuni, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu” atunci noi mărturisim în scurt toate Tainele Credinței noastre, căci, ( după cum spun unii dintre Sfinții Părinți ) aceste cuvinte cuprind în ele toată Sfânta Evanghelie pe scurt.

Acestea sunt cele cinci cuvinte, despre care pomenește Sfântul Apostol Pavel în cartea cea către Corinteni, unde zice: „Voiesc mai bine cinci cuvinte cu mintea decât 10.000 de cuvinte cu limba„. Pentru aceasta și Rugăciunea lui Iisus se mai zice și „Rugăciunea minții„.

Iar când rostim și celelalte cuvinte din Rugăciunea lui Iisus, adică: „miluiește-mă pe mine, păcătosul„, atunci noi mărturisim nevrednicia și josnicia noastră, cerând de la Domnul milă, căci dacă avem mila Lui, atunci toate cele bune le avem.

Deci, rugăciunea aceasta cuprinde în sine și mărturisirea Credinței și cererea noastră pentru mântuire.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul ( păcătoasa ) și …

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul ( păcătoasa ).

Sfântul Ioan iacob HozevitulHrană Duhovnicească

Filed under: UncategorizedTagged with: