Citește astăzi, 31 martie, Rugăciunea Sfântului Ipatie ca să fii protejat în luna care vine

”Cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, să ne protejeze trupurile de boală și de necazuri.

Din pruncie fiind luminat cu Lumina Preasfintei Treimi, cugetătorule de Dumnezeu ierarhe, te-ai hrănit cu laptele cel de viaţă al credinţei, strălucind prin virtuţi.

Cu înţelegerea şi cu harul vindecării fiind împodobit, prin postiri şi osteneli ai înfrânat bolile trupului, cugetătorule de Dumnezeu preafericite şi ţi-ai împodobit sufletul cu virtuţi.

Dogmele credinţei întărindu-le, cuvioase, ai propovăduit pe Cuvântul de o Fiinţă şi împreună Veşnic cu Tatăl. Pentru aceasta şi turma ta păstorind-o cu dreapta credinţă, ai ruşinat gândul cel cu judecată rea al lui Arie. Drept aceea, mutându-te acum către Hristos, roagă-te pentru noi toţi,

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,