Citește Rugăciunea de început de săptămână care te scapă de orice necaz!

Rugăciunea de Luni

Pentru a vă merge bine întreaga săptămână, este absolut necesar să o începeți cu o rugăciune aducătoare de mari satisfacții, care vă scapă de orice necaz pe care l-ați întâmpina.

Iată ce rugăciune trebuie să rostești în fiecare zi de luni!

“Doamne Iisuse Hristoase, recunosc că în toată ziua păcătuiesc. Astăzi, la începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari. Iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie. Și-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu. Pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea. Te rog să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici. Și pe toti ne învredniceşte de mărirea Ta în rai.

Doamne, Dumnezeul meu, îmi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie. Deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale. Pentru ca să pot scoate lacrimi, să plîng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată.

Doamne, ajută-mă!

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. 

Acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!”

Felicia Iederă

Filed under: Rugaciuni LuniTagged with: ,