Citiți rugăciunea Sfântului Marcu pentru a fi apărați de rele

Întotdeaunafântul Marcu le este de mare ajutor celor se roagă cu credință la el.

Ori de câte ori aveți probleme, e bine să citiți o rugăciune către sfântul Marcu, pentru a fi apărați de rele.

“Învăţat fiind de Apostolul Petru, te-ai făcut Apostol al lui Hristos şi ca un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandri­nilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a eliberat de înşelăciune şi ca un stâlp al Bisericii, prin învăţătura ta cea Evanghelică pe toţi ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Sfinte Apostole Marcu; roagă pe Dumnezeu Cel Înduple­cat prin tine, să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Surpând semeţia cea idolească şi doritor de Patimile Mântuitorului, Apostole Marcu, din cer te-ai arătat lumii, izvorând tuturor minuni şi ai fost învăţător neamurilor. Pentru aceasta întru cântări lăudând şi cu credinţă mărind, după vrednicie cinstim pomenirea ta, de Dumnezeu grăitorule, preabogate; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

 La înălţimea virtuţilor suindu-te, Dumnezeiescule Apostol Marcu, ne-ai turnat nouă Tainele cele mari ale dogmelor celor de mântuire, Dumnezeiesc propovăduitor făcându-te. Pentru aceasta cu credinţă te rugăm pe tine, preafericite, slobozeşte-ne pe noi de tot necazul de păcate şi de primejdi”. (C.L.)

Filed under: RugaciuniTagged with: