Dăruiește-mi, Doamne, harul ca de acum să mă feresc de rău

Dăruiește-mi, Doamne, harul ca de acum să mă feresc de rău, să-mi birui patimile, să resping obiceiurile păcătoase, să fac binele, să fiu mereu precaut în viață, circumspect în toate faptele și cuvintele mele, să plâng și să mă tânguiesc din pricina propriei ticăloșii până la sfârșitul zilelor mele.

Doamne, binecuvântează!


Slavă Ție, Doamne!


Mântuiește-mă, Doamne, căci pier!


Scoate din temniță sufletul meu!


Îndreaptă calea mea, Doamne!


Nu lăsa să se clatine pașii mei!


Dumnezeule, milostiv fie mie, păcătosului!


Doamne, le poți pe toate câte le voiești.


Mai presus de orice, fie voia Ta și nu a mea.


Doamne, Tu le știi pe toate: fă cu mine precum voiești.

Amin.

Crucea lui Hristos, ceea ce a sfințit întreaga lume prin harul și sângele Său, ne este dată în calitate de armă împotriva tuturor vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin.

Filed under: Uncategorized