…”De aceea, când vă rugați acasă, după ce ați terminat rugăciunile, să faceți și câteva închinăciuni la îngerul pe care-l aveți de la Botez, și să ziceți așa:

…”De aceea, când vă rugați acasă, după ce ați terminat rugăciunile, să faceți și câteva închinăciuni la îngerul pe care-l aveți de la Botez, și să ziceți așa: “Sfinte îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul, sau păcătoasa!”

Pentru că acest înger, nu numai că ne păzește acum, dar el ne păzește și în vremea morții, el călătorește cu noi prin vămile văzduhului, până la patruzeci de zile, și îl avem de la dumnezeiescul Botez mare ocrotitor. Dacă nu ar fi el, diavolul ar face cu noi ce ar vrea.

Când moare omul și când își dă sufletul, în clipa aceea apar în fața lui atâția diavoli câte păcate a avut omul, și atâția îngeri sfinți câte fapte bune a avut el în viață. Atunci, în ceasul morții, are mare îndrăzneală îngerul de la botez.

Când vine acesta, toți se dau la o parte. El cunoaște viața sufletului care i-a fost dat spre ocrotire și îl ajută să treacă vămile. El îi aduce aminte sufletului toate faptele și gândurile pe care le-a avut din copilărie și până în ceasul morții.

SCURTĂ RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR

Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să cur¬gă ne¬în¬cetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din creștet până în picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina pocăinței cea mai albă decât ză¬pada, să intru în cămara lui Dum¬ne¬zeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu!

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,