De ce vin necazurile peste noi

De ce vin necazurile

Iubitul meu frate în Hristos, harul Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu, să te păzească de tot ce poate întina sufletul tău. Amin.

Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea.

Necazurile vin unul după altul, de aceea avem nevoie de răbdare. Cugetând la Legea dumnezeiască, primim luminare și suntem învățați cum să le răbdăm și astfel aflăm de ce vin și pentru care scop.

Ele vin ca să ne învețe să purtăm durerea, să devenim luptători încercați, următori ai Celui Care S-a răstignit pentru noi, frați ai tuturor Sfinților care au pășit pe calea spinoasă a Crucii. Mucenicii prin mucenicie, Cuvioșii prin asceză, creștinii prin păzirea sfintelor porunci și răbdarea diferitelor ispite pe care le nasc lumea, diavolul și trupul.

Nimeni nu s-a mântuit petrecând în odihnă și fără ispite. Prin urmare, si noi atunci când răbdăm ispitele trebuie să ne bucurăm, pentru că astfel au umblat toți cei care s-au mântuit. Și de vreme ce și noi vrem să ne mântuim, altă cale nu există, fără numai cea a necazurilor.

Necazurile vin cu scopul de a ne aduce mai aproape de Dumnezeu, fiindcă ele întristează, strâmtorează inima, o înmoaie și o smeresc. Iar atunci când inima se va smeri, Dumnezeu va căuta spre ea căci: „Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi” și: „Spre cine voi căuta, fără numai spre cel smerit și blând și care tremură la cuvintele Mele?

Necazurile îl slobozesc pe omul care le rabdă cu bucurie și întru cunoștință de păcatele sale și de canonul pentru ele, devenind astfel un om duhovnicesc, milostiv, smerit, blând.

Cel care nu are adevărata cunoaștere a rostului ispitelor se tulbură și se întristează, în vreme ce ar trebui să se bucure pentru că pășește pe calea Sfintei Golgote și a Sfinților.

Harul lui Dumnezeu, cel care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, să ne ajute pe toți să răbdăm toate, ca să ne învrednicim de Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

Arhim. Efrem Filotheitul; Povețe părintești

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , , ,