Doamne, Iisus Hristos, Veşnicule Impărat

Doamne, Iisus Hristose, Veşnicule Impărat, Singurul Arhiereu adevărat Care pe cruce Te-ai adus pe Tine însuţi lui Dumnezeu Tatăl spre ispăşire pentru păcatele lumii, şi în această slujire jertfelnică ne-ai dat ca sfântă hrană Trupul Tău cel nestricăcios şi preascumpul Tău Sânge ca băutură de-viaţă-dătătoare, fă-ne vrednici de aceste negrăite Taine, ca să ne facem părtaşi ai Firii Dumnezeieşti, scăpând de stricăciunea ce domneşte în lume prin plăcere. Rugămu-ne Ţie, Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte!

Amin

Filed under: UncategorizedTagged with: , ,