Doamne, nu mă lipsi de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice

Doamne, nu mă lipsi de bine¬le Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chi¬nurile cele veșnice.

Doamne, de am gre¬șit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cu¬vântul, sau cu fapta, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată ne¬¬știința și uitarea, de trândăvia și de ne¬simțirea cea îm-pietrită. Doamne, iz¬¬băvește-mă de toată ispitirea.

Doam¬¬ne, luminează-mi inima pe care a în¬tu¬necat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dum¬¬nezeu îndurător, văzând ne¬putința sufletului meu, miluiește-mă.

Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea¬slăvesc Preasfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în Cartea Vieții și-mi dăruiește sfârșit bun.

Doamne, Dum¬ne¬zeul meu, deși n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun.

Doamne, stro¬pește inima mea cu roua ha¬rului Tău. Doamne al cerului și al pă¬mân¬tului, pome¬neș¬te-mă pe mine, păcă¬tosul, ru¬șinatul și nevred¬¬nicul robul Tău, întru Îm¬părăția Ta.

Amin.

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,