Dumnezeu a hotărât pentru păcatele noastre, două locuri de judecată.

Dumnezeu a hotărât pentru păcatele noastre, două locuri de judecată:

1. Unul aici pe pământ, la Taina Spovedaniei, în fața preotului duhovnic

2. Celălalt în cer, la cea de-a doua venire a lui Hristos

Aici pe pământ, judecător este un om plin de milostivire, care cunoaște neputința firii omeneşti și care ne este și prieten și doctor.

Dincolo în cer, judecător este un Dumnezeu plin de mânie, de aceea și este înfricoşătoare Judecata.

Aici pe pământ cel judecat este iertat, dincolo cel judecat este osândit. Nu este altă scăpare: trebuie să fim judecați într-unul din aceste două locuri.

Dacă vom fi judecați aici vom avea de suferit doar o rușine trecătoare, în fața unui singur om, însă dincolo, rușinea va fi în fața tuturor oamenilor și va fi veșnică.

Dacă Dumnezeu ne-a dăruit harul iertării Sale în Taina Spovedaniei, să nu fim nepăsători și să nu amânăm pocăința noastră, căci se apropie Marea Judecată, unde nu vom mai putea face pocăință.

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,