Este Har să TACI, pentru a nu face RĂU aproapelui

Este Har:
– să iubeşti, fără să fii iubit;
– să slujeşti, fără să fii preţuit;
– să dăruieşti, fără să ţi se mulţumească;
– să te jertfeşti şi fără să ţi se recunoască;
– să ierţi, fără să fii iertat;
– să-l susţii pe cel care te-a lepădat;
– să rămâi liniştit, deşi eşti nedreptăţit;
– să crezi, deşi nu vezi faţă în faţă;
– să crezi, deşi nu eşti deplin lămurit;
– să investeşti, clădind fără speranţe;
– să taci, pentru a nu face rău aproapelui;
– să vorbeşti de dragul adevărului;
– să înduri, fără să murmuri, fără să cârteşti;
– totul să-ţi aparţină, dar tu de toate bucuros să te lipseşti…
Luptă-te, suflete, ca să primeşti acest har!

* Îţi este mai de folos să înviezi sufletul tău din patimi, cugetând la cele dumnezeieşti, decât să înviezi morţi.

* Mai bine să fii prigonit, decât să prigoneşti; să fii răstignit, decât să răstigneşti; să fii nedreptăţit, decât să nedreptăţeşti; să fii clevetit, decât să cleveteşti.

* Dacă iubeşti blândeţea, vei avea pace în sufletul tău. Iar dacă te vei învrednici să dobândeşti pacea, te vei bucura în orice încercare.

* Dumnezeu rabdă toate neputinţele noastre, însă nu-l suferă pe cel care tot timpul cârteşte, ci îl pedepseşte ca să-l îndrepte.

* Gura şi inima, care în fiecare încercare Îi mulţumesc Lui Dumnezeu, primesc binecuvântarea Lui şi harul dumnezeiesc.

* Atunci când viaţa ta este după Dumnezeu, să nu te întristezi pentru necazurile şi relele tale pătimiri, căci Dumnezeu ţi le va ridica într-o bună zi. Să nu te temi nici de moarte, pentru că Dumnezeu a pregătit bunătăţile cele viitoare ca să te facă mai presus de moarte.

(Părintele Arhimandrit Justin Pârvu)

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , , ,