Fiecare om care vine în lume este chip al lui Dumnezeu, având parte de apărarea lui Dumnezeu care se face prin har și prin îngeri…

Nu este nici un suflet care să se nască și pe care Dumnezeu ar dori să-l piardă, ci toate le face pentru mîntuirea oamenilor. Fiecare om este luminat de Dumnezeu din momentul nașterii sale și a spune că diavolul poate ucide un prunc pentru că nu este botezat, este o blasfemie adusă Ziditorului: “Cuvîntul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1, 9).

Îngerii Domnului păzesc pe toți oamenii din lume, chiar și pe cei răi, știut fiind că nimeni nu ar supraviețui nici o clipă fără paza lui Dumnezeu. Dacă îngerii nu i-ar păzi pe oameni, diavolii i-ar ucide în cîteva secunde, așa cum au înnecat porcii atunci cînd au primit învoire să intre în ei. Această concluzie o trage Ioan Gură de Aur și așa credem și noi în Biserică.

Nicăieri în Scriptură nu ni se spune că ne botezăm pentru a primi un înger păzitor. Nici Hristos, nici Apostolul Petru, nici Pavel nu ne spun asta. Cu toate acestea, credem că primim înger păzitor la botez prin rugăciunea preotului, ceea ce nu înseamnă că pînă atunci nu am fost păziți de îngeri. Îngerii abia așteaptă să vină în ajutorul oamenilor, cu atît mai mult cînd acest ajutor este invocat de preot într-o mare taină.

Numărul îngerilor este mare spre infinit, adică pentru fiecare suflet revine un număr nemărginit de îngeri care ne păzesc. Îngerii nu au altă dorință decît aceea de a face bine, iată de ce paza oamenilor, a tuturor oamenilor, este ceva ce se întîmplă prin voia lui Dumnezeu într-o ordine a iubirii.

Dacă miliarde de oameni nebotezați ajung la adînci bătrîneți prin mila lui Dumnezeu, oare cu cît mai păzit va fi un prunc nevinovat născut din mamă creștină?

Acestea le-am scris pentru o credință dreaptă în Dumnezeu, păzindu-ne de gînduri care foarte ușor se învecinează cu hula împotriva Duhului Sfînt, păcat care atribuie demonilor putere de viață. Nu, nu demonii păzesc în viață miliarde de oameni nebotezați, ci Dumnezeu prin îngerii Lui.

Ieromonah Savatie Baștovoi

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,