Icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu Grabnic-Ascultătoarei

Închipuirea feței tale-având în sânul său, Dohiariu cu evlavie se bucură, o, Fecioară Precurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.
Icoasele

1.
Frumusețea Athosului, Grabnic-Ascultătoare, la acoperământul tău alergăm cu toții (de trei ori) și-ntru cântări frumos-glăsuitoare cu credință te încununăm, ca pe singura ce-ai odrăslit din tine pe Hristos, strigând acestea:

Bucură-te, cort curat al Stăpânului;
Bucură-te, vas strălucit al Mângâietorului.

Bucură-te, veșnică dulceață a Îngerilor;
Bucură-te, sfințită ispășire a credincioșilor.

Bucură-te, masă care porți hrana nemuririi;
Bucură-te, pod care unești cerul și pământul.

Bucură-te, că râu ești de vindecări;
Bucură-te, că vad te-ai arătat al apelor dumnezeiești.

Bucură-te, corabie plină de leacuri;
Bucură-te, făclie ce luminezi întunericul.

Bucură-te, prin care se vindecă patimile;
Bucură-te, prin care se veselesc mulțimile;

Bucură-te, Grabnic-Asculătoare.

2.
Temeiule cel tare al curăției și temelie a fecioriei, stâlpi ai curăției arată-I pe cei ce chipului tău celui preasfânt se închină cu credință neprefăcută, curată Grabnic-Ascultătoare, și strigă cu glasuri cuvioase: Aliluia.

3.
Cinste ești a Dohiariului, și purtătoare de grijă, și tămăduitoare cetei monahilor, și tuturor credincioșilor păzitoare, a celor ce cu dragoste aleargă să sărute chipul tău, Preacurată, cel strălucitor, și cu cântări preadulci să strige:

Bucură-te, a Athosului bună-nfrumusețare;
Bucură-te, a poporului tău mântuire.

Bucură-te, plinirea celora ce harul tău îl cer;
Bucură-te, strălucită veselie a drept-credincioșilor;

Bucură-te, zid și întărire a cinstitei mănăstirii tale;
Bucură-te, preacinstit loc de închinare al obștii tale.

Bucură-te, a Dohiariului grabnică sprijinitoare;
Bucură-te, a creștinilor dumnezeiască ajutătoare.

Bucură-te, a durerilor mele încetare;
Bucură-te, a legăturilor morții desfacere.

Bucură-te, bucuria celor în necaz;
Bucură-te, stricarea celor necredincioși.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

Filed under: Învățături, RugaciuniTagged with: ,