În taină, astăzi 27 septembrie, să rostim Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Calistrat

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru.

Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântare să înălţăm popoare, Minunatului Dumnezeului nostru, Cel Ce a izbăvit din robie pe Israel, cântare de biruinţă cântându-I şi grăind: să cântăm Ţie Unuia, Stăpânului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând neabătut pe calea muceniciei, te-ai făcut cale celor rătăciţi, ducându-i către Dumnezeiasca odihnă, preafericite. Pentru aceasta, cu credinţă te lăudăm pe tine, Sfinte Calistrat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind ca o stea prealuminată, ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, iar întunericul necunoştinţei l-ai gonit, mucenice şi ai surpat capiştile înşelăciunii.

Stih: Sfinte Mucenice Calistrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte suferind toată ispita pentru Hristos, Mucenice Calistrat, moarte ai suferit. Pentru aceea te-ai mutat către odihna cea nemuritoare şi te veseleşti împreună cu cetele îngerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jăratec aprins de Focul Dumnezeiescului Duh, s-a arătat Sfinţitul Ghimnasie şi a ars materia înşelăciunii; iar acum cu minunile răcoreşte pe cei arşi de dogoreala patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,