În ziua de 22 iunie, se spune Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cel tăiat pe cea netăiată o a tăiat şi a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaş apa l-a înecat şi pe cea neumblată o a trecut Israel şi cântare a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Luminându-te cu lumina cea mai desăvârşită şi împreunându-te cu cetele preoţeşti, fericite şi fiind împodobit cu bune laude ale mucenicilor, păzeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta, Fericite Mucenice Eusebiu, îmbunând pe Hristos pentru noi.

Încă din tinereţe fiind aprins de dragostea lui Hristos, ai supus poftele trupului la puterile sufletului cele sfinţite, preafericite; şi arătându-te vas sfinţit ca un uns cu mirul harului, ai păstorit poporul întru cuviinţă, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhul te pune înainte mai mare păstor pe tine, care ai risipit negura ereticilor cu cuvinte purtătoare de lumină, înţelepte şi arăţi limpede cărarea cea dreaptă celor ce umblă pe dânsa cu cuviinţă, Mare Mucenice Eusebiu, luminătorule al sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,