Lucrează Dumnezeu pentru noi

Oare cel ce a lucrat duminica sau în zi de sărbătoare, se află la sfârşitul anului mai îmbelşugat decât cel care în acea zi a fost la Biserică şi s-a rugat? Oare casa lui e mai bine îngrijită, copiii mai bine hrăniţi?

Nimic din toate acestea. Ba dimpotrivă!

Cel ce-a fost duminica la Biserică a respectat porunca lui Dumnezeu, de a-I cinsti ziua, iar a doua zi începe lucrul cu temei şi voie bună, având sufletul împăcat al datoriei împlinite.

Un sătean îl întrebă pe altul într-o zi:

— Cum faci dumneata, bădiţă Ioane, de isprăveşti toate treburile atât de repede şi bine, cu toate că în zi de duminică toţi ai casei nu lucraţi, ci sunteţi cu toţii la Biserică?

— Foarte simplu, răspunse badea Ion, fiindcă în vremea când ne odihnim noi şi mergem la Biserică, lucrează Bunul Dumnezeu pentru noi.

MAI POȚI CITI ȘI RUGĂCIUNEA PRIN CARE să te ajute DUMNEZEU şi să nu ţi se întâmple şi ţie RĂUL pe care îl vezi în jur

— Cum vine asta, bădiţă Ioane?!

— Foarte bine. Dumnezeu lucrează că ne dă soare sau ploaie, vreme bună pentru arat, semănat, cules roadele, ne dă hrană sufletelor noastre prin Evanghelia Sa, pe care o auzim la Sf. Biserică, ne învaţă numai lucruri bune pentru viaţă, ne dă odihna, învăţătura, hrana şi bucuria zilelor de duminică şi sărbătoare. Pe scurt El ne dă putere şi sănătate pentru trup şi în zile de sărbătoare ne hrăneşte şi ne întăreşte sufletul cu hrana lui cea mântuitoare.

Săteanul care-l asculta şi era şi el un bun gospodar, dar un gospodar creştin mai mult cu numele, se hotărî din acel ceas să respecte Duminica – ziua de odihnă – când va lucra Dumnezeu pentru el şi casa lui.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: