Maica Domnului – persoana care a răspuns, răspunde, și va răspunde cel mai frumos IUBIRII LUI HRISTOS

Dragilor, este o bucurie să vă vorbesc despre Maica Domnului. O să vedeți, în decursul acestor seri, cât de puține lucruri știm despre Maica Domnului. Și asta pentru că noi teologii (viitorii preoți și ierarhi) am fost învățați foarte puțin în școli despre Ea. Scrierile despre ea sunt puține. Puțini sfinți au îndrăznit să contemple lucrarea Maicii Domnului, să intre cu mintea în lucrarea ei, în taina Ei și a Fiului ei drag.

Printre aceștia sunt: Sf. Grigorie Palama, Sf. Teofan al Niceii, Sf. Nicolae Cabasila și Sf. Nicodim Aghioritul. Aceștia 4 au dedicat scrieri ample, și multe ore de contemplație, vieții și lucrării Maicii Domnului.

În Biserica noastră Ortodoxă toți avem evlavie la Maica Domnului, și asta e foarte bine. DIn evlavie izvorăște credința și rugăciunea către ea, și mulți sunt cei care au dobândit ajutor.

Dar veți vedea că evlavia noastră are nevoie și de CUNOȘTINȚĂ. Adică de tâlcuirea, pe cât posibil, a MARII TAINE a întrupării lui Dumnezeu din Ea. Veți vedea, că după ce veți afla atât de multe taine extraordinare despre Ea, o veți vedea altfel.

Maica Domnului nu este doar un sfânt… Nu este orice sfânt… Maica Domnului e numită de Sf. Teofan al Niceii: Un Dumnezeu la FEMININ.

O Theos = Dumnezeu la masculin
y Theos = Dumnezeu la feminin.
Acesta este termenul folosit de Sf. Teofan în scrierile lui.

Înainte de a vă aduce argumente despre marea taină a Împărătesei Lumii, vreau să vă citesc câteva titluri din scrierile Sf. Teofan… ca să vedeți cum o denumește.

Vă veți minunat de ce mare cinste a acordat Dumnezeu FEMEII. Defapt, cea mai mare cinste acordată de Dumnezeu unei persoane în lumea văzută și nevăzută, în lumea îngerilor și a oamenilor, în UNIVERS, în întreaga Creație, este acordată unei FEMEI. Fecioarei Maria.

Ia uitați cum o numește Sf. Teofan:

• Maica Domnului este cea mai mare laudă adusă lui Dumnezeu vreodată. Existența ei, smerenia ei, apropierea ei de Dumnezeu, iubirea ei față de Fiul Ei, e cea mai mare laudă adusă de Creație Creatorului. Și niciodată nu vom mai putea aduce mai mult, nici noi nici îngerii… Spune Sfântul Teofan al Niceii că laudele aduse Maicii Domnului sunt în cinste asemenea EVANGHELIEI. Pe cât de mare cinste are Evanghelia în Creație, adică vestea cea bună a mântuirii, Însuși Cuvântul lui Dumnezeu, pe atât de mari sunt și laudele aduse Maicii Domnului.
• Fecioara Maria este Mamă și Împărăteasă, cunoscută ca și Dumnezeu din cele create.
• Maica Domnului oferii lumii întregi existența fericită.
Ia uitați ce spune Sf. Teofan:

„Numai Maica Domnului poate să-i facă fericiți cu adevărat pe toți prin împărtășirea din rodul ei, fie ea firea îngerească, fie omenească. Prin urmare, Ea este cu adevărat „pământul făgăduinței”, moștenirea îngerilor, care purtând drept rod Pâinea Vieții adevărate, îi va hrăni în veci nesfârșiți pe toți moștenitorii făgăduinței…”

• Maica Domnului este adevăratul Pământ și Rai, Centru al Creației noi.
• Maica Domnului este Adevăratul Cer, receptacul secund al plinătății divine.
• Maica Domnului este împărat, domn și dumnezeu (toate cu literă mică) al celor îndumnezeiți.
• Maica Domnului este GÂTUL prin care Hristos transmite Corpului Său Tainic toate harurile și prin care toate cele din Corp urcă spre Capul lor.
• Maica Domnului este adevăratul TEMPLU al lui Dumnezeu.
• Maica Domnului este ADEVĂRATA BISERICĂ.
• Maica Domnului este Sfânta Sfintelor și jertfelnicul Templului Ceresc.
• Maica Domnului a fost modelată trup și suflet de Duhul Sfânt, pregătind-o pentru primirea Dumnezeirii în Ea însăși.
• Prin întruparea lui Iisus Hristos din Ea, Maica Domnului devine icoană vie a Duhului și a darurilor Lui Supranaturale.
• Maica Domnului unește în Ea însăși pe Dumnezeu cu întreaga creație
„Așa cum Una este Mama lui Dumnezeu Cuvântul, tot așa îndată după Dumnezeu, Ea este unul și același izvor care procură toate darurile Lui dumnezeiești și mai presus de fire, din care se adapă din belșug întreaga natură inteligentă; și de aceea nu în altul, ci numai în Ea singură pot fi dobândite intrarea la Dumnezeu și împărtășirea celor dumnezeiești. De aceea pe toți îi întoarce spre Ea însăși, îi adună și unifică între ei și cu Dumnezeu cum unifică centrul razele care de pe cerc spre el.” (Sf. Teofan al Niceii)
• Maica Domnului este MAMA noastră cea adevărată. Suntem datori s-o cinstim permanent prin imne de laude și printr-o viață curată,
Acum că v-am dat câteva gânduri, câteva idei, să începem cu începutul.

De ce este Maica Domnului așa de deosebită în toată Biserica și în toată creația, și nimeni nu este asemenea ei, și nici nu va fi niciodată ?
Pentru că Dumnezeu a vrut să se facă om, luând trup din Ea. Acesta e răspunsul simplu… și veți vedea câte taine izvorăsc din această mare simplitate.
De ce a vrut Dumnezeu să se facă om?
Am vorbit de multe ori aici la serile biblice, și vă spuneam că Dumnezeu a rânduit să se facă om, dinainte de facerea lumii. De fapt, pentru aceasta a făcut lumea, ca toți și toate să se împărtășească de Dumnezeirea Lui. Dumnezeu S-a făcut om, S-a făcut materie, pentru ca prin om să răspândească razele dumnezeirii Sale și oamenilor, și îngerilor, și animalelor, și soarelui, și lunii,. și munților, și apelor, și peștilor… și planetelor și întregii Creații.

Omul e cea mai înaltă Creatură din Univers. Omul-Hristos. Căci Omul-Hristos unește în Sine, desăvârșit toată Dumnezeirea cu toată umanitatea. Unește desăvârșit toată Dumnezeirea cu toată Creația. În Iisus Hristos Creatul și Necreatul se unesc DESĂVÂRȘIT. Și veșnic…. Dumnezeu e unit cu Creația Sa în mod de nedespărțit. ȘI așa va fi în veșnicie….
De aceea Dumnezeu lucrează toate ca pe toți ai Săi, să-i facă asemenea SIEȘI. Dumnezei după Har.
În această mare Taină a ÎNTRUPĂRII, există un om cheie.
Dumnezeu este Duh. Energie. Omul este materie. Dar este și duh. este și suflet…
Pentru ca Dumnezeu să se facă om, trebuia să ia asupra Sa această materie…. acest corp uman.
Putea alege să vină în lume ca un înger. Fără să ia trup omenesc. Dar îngerii nu au trup și neavând trup, sunt departe de materialitatea oamenilor.
Omul este în CREAȚIE la mijloc între DUH și MATERIE, între ENERGIE și MATERIE. Îngerii sunt duhuri create. Dumnezeu este duh, dar necreat.
Creația este materia irațională….este materie fără suflet rațional.

Omul este la mijloc între ÎNGERUL DUH și MATERIA IRAȚIONALĂ. Omul e și duh, dar e și materie. Omul e duh rațional, dar e și materie. De aceea Dumnezeu făcându-se om, se așează în MIJLOCUL CREAȚIEI. În sânul ei. Ca să împartă cu îngerii faptul că este duh ca și ei, și cu oamenii faptul că este materie ca și ei.
Făcându-se om, Dumnezeu a ales cea mai eficientă poziție pentru a iradia razele Dumnezeirii Sale întregii Creații, și celei nevăzute (lumii îngerilor) și celei văzute-materiale (lumii oamenilor).
Putea alege totuși să se facă om, și să apară direct pe pământ. Totuși Dumnezeu a vrut să se facă om, întru totul asemenea nouă. Adică să se nască din femeie, să stea 9 luni în pântecele ei, să fie bebeluș, să sugă lapte, să crească ca un prunc… să sporească cu înțelepciunea… să ajungă adult.
Acum ajungem la problema cheie: Dumnezeu trebuia să aleagă o femeie din toate cele de pe pământ. Și un timp al întrupării.

Dumnezeu este ATOTȘTIUTOR, și nimic nu-I este ascuns. De aceea El știe viitorul, așa cum cunoaște prezentul și trecutul. Dumnezeu dinainte de a face lumea, știa câți oameni se vor naște, cum vor trăi, ce vor face…. De aceea Dumnezeu a trebuit să aleagă dintre toți oamenii de pe pământ care s-au născut sau care se vor naște o singură femeie din care să se întrupeze.
Putea să fie Raluca. Putea să fie Andreea. Putea să fie Florina. Putea să fie orice femeie de pe acest pământ. Putea fi una dintre cele 3 fetițe ale mele…
Pe ce bază a ales Dumnezeu dintre toate femeile pământului, din toată istoria omenirii, pe Maria? De ce Maria?
În primul rând, gândiți-vă ce mare demnitate este să fii aleasă dintre miliardele de femei ale Creației, una singură drept Mamă a lui Dumnezeu.

Corect este, ca dintre toate femeile pământului ca Dumnezeu să aleagă pe cea mai virtuoasă. Pe cea mai curată, pe cea mai sfântă…. Pe cea mai Bună femeie dintre toate care vor fi.
Totuși, nimeni niciodată nu se poate ridica la înălțimea virtuții necesare pentru a fi, pentru a te pregăti, să ajungi Mamă a lui Dumnezeu. Sf. Teofan al Niceii spune că această alegere este un dar al lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu în atotștiința Sa, știa de la început cum va răspunde fiecare om acestei mari chemări. Știa cum va reacționa fiecare femeie. acestei întâlniri EXTRAORDINARE și de nedescris în cuvinte, a venirii lui Dumnezeu în ființa ei.
Femeia care urma să fie aleasă, „trebuia negreșit să fie făcută capabilă să conțină natura divină într-un alt mod decât locuirea divină în îngeri și oameni, unul mai supranatural și negrăit…”
Dumnezeu știa de dinainte de a face lumea progresul duhovnicesc al fiecăruia. Prin libera noastră voință…

Știa progresul fiecăruia dintre noi către asemănarea cu Dumnezeu, prin sârguința noastră. Știa care va fi deschiderea inimii fiecăruia dintre noi către asemănarea cu Dumnezeu. Către dorința de a-L asculta și iubi.
Domnul Dumnezeul nostru și-a căutat Mireasă…. Și-a căutat Mamă….Și a vrut ca dintre toate femeile lumii, EA, cea care va fi aleasă, să fie cea mai apropiată de inima Lui, de felul Lui de a fi….

Cea care urma să fie aleasă trebuia să semene mult cu Dumnezeu…. Să râvnească mult pe Dumnezeu… Să fie deschisă mult către toate tainele și planurile Creatorului…. Femeia pe care o va alege Dumnezeu, trebuie să fie așa de frumoasă la chip și la suflet, încât să fie ușor și limpede de înțeles pentru ceilalți că ea este Mamă a lui Dumnezeu.
Femeia pe care o va alege Dumnezeu dintre toate neamurile pământului, este cea care îi va fi PALAT. TEMPLU. CASĂ. Este cea care-i va fi mângâiere. Este omul pe care Dumnezeu l-a aflat cel mai apropiat de inima Lui.

Dintre toate neamurile pământului, din toate timpurile istoriei, Dumnezeu a ales pe Maria din neamul evreilor, fiică a lui Ioachim și al Anei. Fecioara Maria, este omul pe care Dumnezeu, prin preștiință, și prin hotărârea Sa înainte de a face lumea, a fost ales pentru a-i fi Lui MAMĂ.

Practic, Sfântul Teofan al Niceii ne spune că dintre toate neamurile pământului, dintre toți oamenii care au trăit și vor trăi, nimeni niciodată nu va răspunde iubirii lui Dumnezeu așa cum a făcut-o și o va face Maria. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

De acum și până-n veșnicie, Fecioara Maria este omul care, prin alegerea proprie, prin libertatea dăruită Ei de Creator, a ales mai mult decât toți oamenii de pe pământ, să asculte de Dumnezeu, să-L iubească, să-L urmeze întru toate. De aceea, Ea i-a devenit Mamă.
Dumnezeu și-a ales ca mamă, dintre toate femeile de pe acest pământ, omul CEL MAI SFÂNT. Omul în care El urma să vină să se sălășluiască cu toată Dumnezeirea.
Prin întrupare, în Fecioara Maria, va veni Dumnezeu cu toată plinătatea Sa, cu toată dumnezeirea Sa. Dumnezeu cel Neîncăput, Cel fără margini, cel negândit, Cel de necuprins cu mintea, Dumnezeu Cel INFINIT și neprins în nicio limită spațială sau mentală, încape în trupul Fecioariei Maria.
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor sălășlui cu toată Dumnezeirea în Fecioara Maria, începând din momentul Întrupării. Și asta nu doar până la nașterea lui Iisus Hristos. Ci în veșnicie. Dumnezeu rămâne pururea în Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, chiar și după ce se naște, și trupește – iese din Ea.

Dragilor, Maica Domnului este sălașul cel ales al Dumnezeirii..
Vasul cel mai prețios al creației….
Firea cea mai sensibilă…
Inima cea mai curată….
Gândul cel mai smerit….
Ființa cea mai deschisă….

Maica Domnului devine prin întrupare RECEPTACOL al Dumnezeirii.
Sfântul Teofan al Niceii ne spune că prin întruparea, Maica Domnului devine izvor natural al dumnezeirii. Poate nu ați citi bine. Vă mai scriu odată. Maica Domnului devine IZVOR NATURAL AL DUMNEZEIRII.
De ce? Cum să-i fie Dumnezeirea naturală în ființa Ei?

Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, se face om, luând trup din Ea. Practic în Maica Domnului se unește Dumnezeirea cu CARNEA EI. Firea lui Dumnezeu se unește cu Firea oamenilor în Iisus Hristos. Maica Domnului este IZVOR NATURAL AL DUMNEZEIRII pentru că firea dumnezeiască a lui Hristos este de nedespărțită de firea umană a Lui. De aceea, Maica Domnului nu e numită Născătoare de Hristos. Ci Născătoare de Dumnezeu. Nu în sensul că ar fi CAUZĂ a Dumnezeirii, ci pentru că Firea lui Hristos-Dumnezeu e de nedespărțit de firea lui Hristos-Omul.
Și când Maica Domnului naște pe Hristos-Omul, de fapt naște și pe Hristos-Dumnezeu.
Dragilor, gândiți-vă cine este Maica Domnului! Nu e un simplu sfânt. Nu e înger. E mai presus de toți îngerii. Niciun înger nu s-a ridicat la această înălțime a apropierii de Dumnezeu.

Dumnezeu știa din veșnicie că nici îngerii, în toată libertatea lor, nu vor ajunge să răspundă prin iubire așa de ÎNALT precum o va face Fecioara Maria.
Dragilor, Maica Domnului unește în Ea însăși CREATUL cu NECREATUL. Pe Dumnezeu cu Omul. Maica Domnul aduce pe Dumnezeu pe pământ.
Maica Domnului e numită de Sfântul Teofan, ca MARE ARHIEREU. Căci prin ea va revărsa Dumnezeu Harurile Sale la întreaga Creație.
Închei printr-o analogie….

Maica Domnului e BARAJUL care acumulează în ea toată DUMNEZEIREA. Și din acest mare lac de acumulare a DUMNEZEIRII, încep să curgă râurile apostoliei (a lucrării Apostolilor), râurile lucrării ierarhiei (episcopilor), a preoției, și a tuturor Harurilor și darurilor oferite de Dumnezeu în Biserică.
Tot Harul care vine de la Dumnezeu la oameni, vine prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea este GÂTUL, prin care toată darea de SUS se pogoară în CORP. Închei cu acest gând, care mă fascinează:

Când priviți icoana Maicii Domnului, priviți omul care, dintre toți oamenii pământului, a răspuns, răspunde, și va răspunde cel mai frumos IUBIRII LUI HRISTOS.
Vrednică este Maria să-i fie MAMĂ.
Cam atât pentru această seară.
(Claudiu Balan)

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,