Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale! Slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru

O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare primeşte suspinele noastre mult îndurerate şi ne păzeşte sub Sfânt Acoperământul Tău, că eşti pentru noi solire caldă la Bunul Dumnezeu.

O, Maică Prealăudată, Care Te-ai istovit de amărăciune stând lângă crucea Fiului Tău Dumnezeiesc, ascultă-ne suspinele, vezi-ne lacrimile şi Te rugăm izbăveşte-ne de mâhniri, de boli şi de moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduim la nespusa Ta milostivire. Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne mai facem duşmani, iar pe cei pe care-i avem Te rugăm iartă-i şi domoleşte-le îndârjirea, că şi noi îi iertăm şi ne rugăm pentru binele şi pentru luminarea lor şi a familiilor lor.

Pe Tine, Maică, ce ai îndrăznire către Cel Născut din Tine, Te rugăm ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale, ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi Sfinţii să-L slăvim pe Dumnezeu în Preasfânta Treime. Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale! Slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Amin!

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,