Mamă, chipul tău să fie luminat de bucurie!

Mi-ai cântat cu glas de lacrimi, legănându-mă alene,

alinându-mi cu-al tău cântec lacrima ivită-n gene.

Și mi-ai plâns, înfiorată, cântecele duioșiei,

de-ai trezit în al meu suflet, cald, fiorul armoniei.

Mi-ai citit în ceasuri sfinte din Cazanii și Scriptură,

a lui Dumnezeu iubire ele-n inima-mi crescură.

În singurătatea serii, luminat de raza lunii,

m-ai făcut să simt puterea și odihna rugăciunii.

De durerea altor inimi te-am văzut plângând pe tine

și de-atuncea port durerea altora și eu în mine.

Pentru adevăr întruna te-am văzut fără de teamă

și de-atunci știu c-adevărul e curaj și luptă, mamă.

…A trecut în urmă vremea și-ntr-o toamna grea, târzie,

m-a răpit de lângă tine lumea largă și pustie.

Ai vărsat atunci, amare, mii de lacrimi în năframă

și cu inima zdrobită m-ai pierdut în zare, mamă.

Mult umblai de-atunci prin lume, multe ochii mei văzură,

multe șoapte mă chemară, multe vânturi mă bătură,

dar, din mii de lucruri scumpe, de ființe și de nume,

tu-mi rămâi mereu ființa cea mai mult iubită-n lume.

…Astăzi tot străin și singur, și departe sunt de casă,

dar sunt fericit, măicuță, c-azi și tu ești credincioasă.

Și că știu c-odată-n Ceruri, unde nu mai sunt suspine,

fericit voi fi-mpreună, printre cei iubiți, cu tine.

Dumnezeu să-ți dăruiască, scumpă mamă, mângâiere,

mâna Lui să-ți șteargă ochii de-orice lacrimi de durere.

Să-ți văd chipul totdeauna luminat de bucurie,

cea mai fericită mamă, Doamne, mama mea să fie!

(Traian Dorz)

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: