Mama este Dragoste!

Mama îndelung rabdă; mama este binevoitoare, mama nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.

 Mama nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.

Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.


Mama nu cade niciodată.

Mama este Dragoste !

Emil Apostol, inspirat din Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 13

Filed under: Uncategorized