Mare rugăciune astăzi, 16 noiembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din destul dă-mi harul cel ce s-a sălăşluit întru tine, Prealăudate Matei şi slugă a lui Hristos. Şi voi striga cu strălucire, propovăduind şi voi cânta minunile tale, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai părăsit deplin tulburarea celor pământeşti, dacă ai auzit glasul Cuvântului Ce S-a Întrupat şi iconom al harului te-ai arătat, propovăduitor primit de Dumnezeu, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pierzarea morţii şi stricarea stricăciunii şi arătarea vieţii ai binevestit-o, înţelepte, că Fecioara, în pântece zămislind pe Cel Necuprins, lumea a înnoit.

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ai Tăi Apostoli, Cuvinte al lui Dumnezeu, i-ai arătat luminători vieţii, care au alungat întunericul necredinţei, Stăpâne şi cu Dumnezeiască Mărirea Ta lumea toată au luminat.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată armătura Ta într-armând pe Apostolul Matei, Preaalesul, Mântuitorule, mai tare decât pe tirani pe acesta l-ai făcut Stăpâne şi pierzător l-ai arătat al înşelăciunii idoleşti, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,