Naşterea Domnului, sărbătoarea care a schimbat lumea

Crăciunul este cea mai populară sărbătoare din lumea întreagă. Este ziua când în Bethleemul Iudeii S-a născut Iisus Hristos. Este sărbătoarea copilăriei, care ne aminteşte de colinde şi cântecele de Stea. În ciuda evoluţiei societăţii, perioada Crăciunului este un timp magic în care adulţii visează împreună cu cei mici

Nu există o dată de naştere mai cunoscută în toată istoria umanităţii ca ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu. Populară pe toate continentele, 25 decembrie este ziua în care toată lumea sărbătoreşte Crăciunul. Indiferent de religie sau poziţie socială, în Asia, Europa, America sau Africa, ziua de Crăciun este o sărbătoare a bucuriei. Pentru unii prilej de întâlnire, pentru alţii ocazie de cumpărături sau afaceri, Crăciunul a reuşit în ultima sută de ani să niveleze frontierele şi să devină o zi universală; din păcate, din ce în ce mai puţin încărcată de religiozitate, ca să nu spunem de trăire creştină. Dacă Naşterea Domnului este sărbătoarea care a schimbat lumea, Crăciunul din anul de graţie 2013 este o zi în care ultimul lucru la care ne gândim este, paradoxal, Naşterea Domnului. Simbolurile Crăciunului au dispărut şi totul în jurul nostru este îmbrăcat în culorile şi imaginile comerciale create de industria marketingului. Nu trebuie să fim paseişti, retrograzi ori să denigrăm latura comercială, pentru că toţi avem de câştigat când comerţul prosperă şi economia funcţionează.

Ce putem face, fiecare în mediul în care lucrăm, este să amintim celor de lângă noi că ziua de Crăciun nu a fost inventată peste Ocean, ci este ziua Naşterii Domnului, momentul care a schimbat lumea pentru totdeauna. Pentru noi, românii, Crăciunul este sărbătoarea copilăriei, a colindelor din Ajun, a cântecelor de Stea, a belşugului cântărit de Ignat şi, nu în ultimul rând, este ziua când, copii fiind, eram duşi dimineaţa la Biserică şi primeam Trupul euharistic al lui Hristos. De aceea, înainte de a vorbi despre Crăciun şi magia acestei sărbători fără frontiere, este bine să recitim textul clasic din Evanghelistul Luca, unde avem descrisă Naşterea Domnului.

Iată ce spune Evanghelistul Luca despre Naşterea Domnului:

”În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: ‹‹Nu vă temeţi ! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle››. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: ‹‹Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!›› Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: ‹‹Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.›› Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese.”

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,