Noi să rostim Rugăciunea și Dumnezeu cândva ne va umbri!

Dumnezeu este răsplătitor, nu se poate să ne lase așa.


Ci va veni și blândețe și smerenie și dumnezeiască mângâiere de la Dumnezeu, precum și dumnezeiasca fericire și-l vor ajuta pe om.


Și orice ar avea, fie ispite, fie epuizat de va fi, oricum ar fi, este cu neputință ca Harul lui Dumnezeu să nu-l umbrească, pentru că Numele lui Dumnezeu, când îl rostește cineva, le binecuvintează pe toate.

Stareţa Macrina Vassopoulos

Filed under: Uncategorized