Pe 13 august se spune Rugăciunea care te fereşte de rele!

Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Împodobit fiind din tinerețe cu fire bună și minte dreaptă ai
ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu
strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:

Bucură-te, tinerețe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârșit

Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte

Bucură-te, curățire de patimi prin duhovniceștile nevoințe

Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui

Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeiești pe tăblițele inimii

Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cerești

Bucură-te, topire a împietririi cugetelor

Bucură-te, tăcere ce lași să se audă voia Domnului

Bucură-te, dar și negrăită bucurie a împlinirii ei

Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile

Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus

Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Amin!”.

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,