Pe 26 martie se spune Rugăciune la Soborul Sfântului Gavriil pentru înlăturarea de necazuri și boli

Mare Voievod al Oştilor Ce¬reşti, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugă¬ciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor mă¬ririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: izbăveş-te-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Pe cei ce cu vrednicie au slujit Biserica mântuitoare şi n-au voit să se închine idolilor, să-i cinstim cu cuviinţă cerându-le a mijloci la Stăpânul tuturor să ne mântu¬iască de orice patimă idolească.

Ca unul care eşti Lumină Dumnezeiască şi Nematerialnică şi te împărtăşeşti în chip nematerialnic de Lumina Cea Desăvârşită, rogu-te Sfinte Arhanghele al Domnului, luminează-mă cu rugăciunile tale, ca să te laud pe tine.

Doimea cea preafrumoasă şi plină de mărire, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga¬vriil, cei ce staţi înaintea Scau¬nului Slavei Celei Dumnezeieşti, cereţi iertare de păcate şi scăpare de boli și necazuri pentru toţi, ca nişte ocro¬titori şi ca unii ce urmaţi întru toate bunătatea Stăpânului.
Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,