Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, AMIN!

Maica Domnului Celui de Sus, atotmilostivă, apărătoare şi acoperitoare a tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă!

Caută din înălţimea cereştii tale slave spre noi, cei ce cădem la picioarele tale; auzi smerita noastră rugăciune, a păcătoşilor şi a nevrednicilor robilor tăi şi o du pe ea înaintea iubitului tău Fiu.

O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu! Tu, cea numită Grabnic Ascultătoare şi Bucurie a tuturor scârbiţilor; tu, alinătoarea tristeţii, alină mâhnirile şi bolile noastre sufleteşti; tu, Rugul cel Nears, ocroteşte pacea noastră şi ne apără pe noi de săgeţile otrăvitoare şi învăpăiate ale vrăjmaşilor; tu, aflarea celor pierduţi, nu ne lăsa să pierim în bezna păcatelor noastre; tu, tămăduitoarea celor pătimitori, vindecă-ne şi pe noi, cei răniţi de neputinţele sufleteşti şi trupeşti; tu, chezăşuitoarea păcătoşilor, fii şi nouă chezăşuitoarea bună a pocăinţei şi mântuirii noastre.

Toată nădejdea, după Dumnezeu, spre tine o îndreptăm; fii nouă mijlocitoare neadormită şi atotputernică apărătoare înaintea Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos. Întăreşte-ne dragostea şi credinţa în El; învaţă-ne să te iubim şi să te mărim pe tine, Preasfântă Maica lui Dumnezeu, Preabinecuvântată Marie; ne predăm Atotputernicului tău Acoperământ, Născătoare de Dumnezeu, pentru toţi vecii. Amin

Filed under: RugaciuniTagged with: