Preotul Sorin Croitoru de la Mantova (Italia) CE ESTE POSTUL?

Iată, suntem în Postul Nașterii Domnului.. Ca de obicei, și anul acesta mă văd nevoit să explic ce anume este postul și de ce am primit porunca de a posti.

Postul este mai întâi de toate o ATITUDINE. Perioadele de post presărate pe parcursul anului bisericesc amintesc foarte mult de cuvintele prin care Domnul nostru Și-a început propovăduirea:
“POCĂIȚI-VĂ, CĂCI S-A APROPIAT ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR”!

Cine are puțin spirit de observație percepe în acest îndemn al lui Hristos multă dragoste de oameni. Domnul a venit ca să ne dea vestea cea bună a deschiderii ușilor Raiului, dar ne-a învățat și calea prin care se dobândește dreptul de a intra prin uși: pocăința.

Așadar, orice post al nostru acest lucru urmărește, anume să ne smerească, să ne curățe, să ne pregătească pentru Rai. Dar atunci, dacă scopul este atât de nobil, pentru ce se revoltă împotriva posturilor cei care ar trebui să se bucure, împlinindu-le?.. Pentru că se revoltă patimile din oameni! Pentru că în om se încuibează, își face cuibar precum viespea diavolul. Oare nu se roagă preotul lui Dumnezeu, atunci când citește exorcismele de la Botez: “Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duh, CARE SE ASCUNDE ȘI SE ÎNCUIBEAZĂ ÎN INIMA LUI”?.. Da, la Sfântul Botez duhul cel necurat este izgonit de către Duhul Sfânt din inimile pruncilor, dar apoi se întoarce, cum zice Domnul Hristos, “ia alte șapte duhuri mai rele decât el și se fac cele de pe urmă ale omului mai rele decât cele dintâi”!

Neatenția creștinilor de azi, nepăsarea lor, îi transformă în victime ale demonilor. Ei nu înțeleg că orice atitudine neconformă cu sfințenia cerută de Hristos se datorează prezenței diavolului în adâncul inimilor lor.. De aceea se și revoltă împotriva posturilor, pentru că diavolul cunoaște eficiența postului, atunci când este unit cu rugăciunea și cu milostenia. Și atunci “stăpânul” stârnește reacții de revoltă în “slugă”! Vi se pare dură afirmația? Dar nu este a mea, este a lui Hristos: “Mergeți în focul cel veșnic gătit diavolului și SLUGILOR LUI”! “Cine face păcatul este ROB păcatului”.

O, dragii mei, cei ce nu ascultă de Biserică, de Hristos nu ascultă, și tare rău mai fac, pentru că rămân dezarmați în fața oștilor dracești.. Dacă sfinții, cei care au postit și au privegheat mereu în rugăciuni cu lacrimi, au biruit atât de greu împotriva demonilor, oare cei care iau în râs Biserica lui Hristos, posturile, rugăciunile și celelalte reguli ale ei, cum se vor descurca?..

Să nu uităm avertismentul pe care l-a dat Domnul ucenicilor Săi: “Acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune ȘI CU POST”.

Am intrat din nou în post.. Unii, ca de obicei vor asculta smeriți de calendarul ortodox, cel care pune în 15 noiembrie începutul acestui post, alții vor continua, tot ca de obicei, batjocura lor.. Timpul tace și trece. Dar noi, cei credincioși, credem ce a făgăduit Domnul nostru în ultima pagină a Sfintei Scripturi: “IATĂ, VIN CURÂND, IAR PLATA MEA ESTE CU MINE, CA SĂ DAU FIECĂRUIA DUPĂ CUM ESTE FAPTA LUI!”,

amin.

Preotul Sorin Croitoru de la Mantova (Italia)

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,