Prin această rugăciune, oricine o va citi zilnic o dată, în toată viaţa lui nu se va atinge de el diavolul, nici răutatea oamenilor

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail

Prin această rugăciune, oricine o va citi zilnic o dată, în toată viaţa lui nu se va atinge de el diavolul, nici răutatea oamenilor nu îl va afecta pe el, iar de se va întâmpla să iasă din viaţa aceasta, sufletul lui nu va merge în muncile iadului:

Doamne, Dumnezeule! Mare Împărate şi fără de început, trimite, Doamne, pe Arhanghelul Tău Mihail spre ajutorul robului/roabei tale (nume), ca să mă scoată de la vrăjmaşii mei, cei văzuţi şi cei nevăzuţi.

O! Dumnezeiescule Mihaile, mare Arhanghele, al dracilor sfărâmătorule, ceartă pre toţi cei ce se luptă cu mine, fă-i pre dânşii ca pe nişte oi; şi îi sfărâmă pe dânşii ca praful de pe faţa pământului. O, Minunatule şi Dumnezeiescule Mihaile, mare Arhanghele, cel cu şase aripi, întâiule Domn şi Voievod al Cereştilor puteri, o, Minunatule Mare Arhanghele Mihaile, păzitor al celor negrăite, fii mie ajutător întru toate nevoile: întru necazuri, întru mâhniri, în căi, în râuri şi în mare liman. Şi mă izbăveşte, Mare Arhanghele Mihaile, de toată înşelăciunea diavolească, când mă vei auzi pe mine robul/roaba ta (nume) rugându-mă Ţie şi chemând numele Tău cel Sfânt! Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.

O! Mare Arhanghele Mihaile, biruieşte pe toţi cei ce se împotrivesc mie, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Domnului, cu rugăciunea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cu a Sfinţilor Îngeri şi Apostoli, cu a Sfântului Marelui Făcător de minuni Nicolae, cu a Sfântului Prooroc Ilie, cu a Sfinţilor Marilor Mucenici Gheorghe purtătorul de biruinţă şi Dimitrie izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat şi Ioan cel Nou, cu a Sfinţilor Marilor Mucenici Nechita, Eustratie, Mercurie şi Hristofor, cu a cuvioşilor Părinţi şi cu a cuvioşilor Ierarhi, mucenici şi muceniţe şi cu a sfintelor cereştilor puteri.

O! Mare Arhanghele Mihaile, ajută-mi mie păcătosului robului tău (nume) şi mă izbăveşte: de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de boli, de patimi, de necazuri şi de năprasnica moarte şi de tot răul, de înşelătorul vrăjmaş şi de furtuna cea fără de veste şi de cel viclean mă izbăveşte.
O! Mare Arhistrategule al Domului, ajută-mi totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!

Amin

Filed under: RugaciuniTagged with: ,