Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos

(Galateni 6, 2)

Nu ne aflăm pe pământ pentru a trăi doar pentru noi şi a ne căuta fericirea personală. Lumea întreagă este o imensă familie şi toţi suntem fraţi şi datori să ne ajutăm unii pe alţii, să ne iertăm unii pe alţii, să ne uşurăm unii altora greutăţile vieţii.

Nu există nimic mai trist decât o viaţă trăită în singurătate, în care nu ai pe cine să iubeşti şi nici pe cine să ajuţi. Un creştin nu poate duce o asemenea viaţă. Chiar şi cei care trăiesc singuri, care nu au familie, sunt înconjuraţi de oameni care au nevoie de ei. Căutând să demonstrăm că mai putem fi utili, străduindu-ne să câştigăm încrederea semenilor, vom îndeplini cu certitudine „legea lui Hristos”.

Această lege iradiază iubire – la aceasta se şi rezumă, în cele din urmă, iar cel ce-şi iubeşte fratele va fi în stare să-i poarte şi sarcina şi prin aceasta va uşura greutate propriei sale cruci. Să nu uităm că tot ce avem nu ne aparţine, de fapt. Puterea, posibilităţile de care dispunem, calităţile cu care suntem înzestraţi, toate le-am primit de la Dumnezeu şi trebuie să ne slujim prin ele aproapele.

(Extras din Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu. 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului).

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,