Roagă-te astăzi, 24 decembrie, cu un Canon de rugăciune la Sărbătoarea Înainteprăznuirii Naşterii Domnului, pentru binele familiei tale

S-a înscris oarecând, cu bă­trânul Iosif, în Betleem, Maria, ca cea din sămânţa lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânţă. Dar a sosit vremea naşterii şi nici un loc de sălăşluire nu era; ci, ca un palat frumos s-a arătat peştera împă­rătesei. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Găteşte-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul! Împodobeşte-te, Efrata, că Pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioară! Pentru că pântecele Aceleia Rai Înţelegător s-a ară­tat, întru care este Dumnezeies­cul Pom, din care mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cuvântul Cel mai înainte de veci, din Fire fiind fără de început, primeşte început, născându-Se cu Trup în Betleem. Naşterea Sa mai înainte să o prăznuim.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cuvântul Cel mai înainte de veci, din Fire fiind fără de început, primeşte început, născându-Se cu Trup în Betleem. Naşterea Sa mai înainte să o prăznuim.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Să privim cu ochii minţii spre cetatea Iudeii, la Curata, care merge să nască; a cărei naştere multă vreme a vestit-o steaua.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Magii cei din Persia cunoscându-Te pe Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, Împărat Născut din Fecioară pe pământ, s-au gră­bit să se închine Ţie cu daruri.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Veniţi acum, cu cuget curat, să facem să răsu­ne lămurit laudele de înainte prăznuire ale Sărbătorii Naşte­rii lui Hristos.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Veniţi acum, cu cuget curat, să facem să răsu­ne lămurit laudele de înainte prăznuire ale Sărbătorii Naşte­rii lui Hristos.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Vii, Împărate, în mică peş­teră, ca să mă ierţi pe mine, îmbogăţindu-mă, Iisuse, din multa Ta sărăcie.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Venit-a cu Trup Hristos şi S-a născut ca un Om, scoţându-ne pe noi din întunericul răutăţii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Să se veselească toată făp­tura că iată, Ziditorul Cel mai înainte de veci Se naşte în Betleem, Prunc văzut cu Trup şi este înfăşat în scutece Cel Ce dezleagă, ca un Iubitor de oameni, legăturile greşelilor noastre.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Orice om să se mire, cuge­tând la felul cum începe acum a sărăci Cel Bogat cu mila şi cum în peşteră Se Sălăşluieşte, spre a ne dezlega pe noi de cumplita înşelăciune, voind a ne îmbo­găţi de bunătate.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

În noianul păcatelor împotmolindu-mă şi în răutate rătă­cind, Te-ai milostivit, Doamne şi m-ai cercetat şi ai pătruns în pântecele cel Preacurat al Preasfintei Maici, care vine să Te nască pe Tine în peşteră.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Stăpânul, Cel Ce izbăveşte omenirea din blestemul cel vechi, Se naşte din trupul tău, Preacurată Preabinecuvântată. Pen­tru aceasta cu laude pe tine te mărim, Ceea ce eşti Mărirea şi Fala noastră.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Dezleagă-mă de nemăsu­ratele răutăţi cu neîntrecuta-Ţi bunătate, Doamne, Cel Ce ca un Bun Te-ai născut în peş­tera din Betleem, din Fecioară.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Dezleagă-mă de nemăsu­ratele răutăţi cu neîntrecuta-Ţi bunătate, Doamne, Cel Ce ca un Bun Te-ai născut în peş­tera din Betleem, din Fecioară.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cu Trup venind acum Dom­nul, izbăveşte din milostivire pe oameni de sub puterea împăra­tului răutăţii şi în cer îi duce, îndumnezeindu-i.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Acum vine Hristos cu Trup întru ale Sale, ca un Străin; să ne înstrăinăm toţi de pricinile patimilor şi să-L primim pe Dânsul Născut cu Trup.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zilei