Rostește astăzi, 16 februarie, Rugăciunea către Sfinții Pamfil și Valentin pentru alungarea necazurilor

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Fiind puşi înaintea groaznicelor unelte de chinuri, vitejii luptători ai Domnului, bucurându-se, cu bărbăţie plină de curaj au răbdat chinurile, neţinând seama de trup. Pentru aceasta au şi moştenit Veşnica Slavă şi acum se roagă pentru noi, cei care lăudăm chinurile lor.

Rugăciune Pamfil și Valentin – Neîndurând a lua în seamă cele de pe pământ, Fericite Mucenice Pamfil și Valentin, ați luminat Dumnezeiasca vieţuire cu nevoinţa pe care din pruncie ați urmat-o.

Mucenicii tăi Doamne, Pamfil și Valentin, cu adevărat într-armându-se cu tărie împotriva tiranilor vrăjmaşi, cu armele credinţei i-a biruit pe ei; şi încununându-se cu cunună de la Dumnezeu, s-au numărat în Ceata îngerilor; cu care împreună neîncetat se roagă, să ne mântuiască de ispite, de supărări şi de chinurile cele veşnice, cei ce îi fericesc pe dânşii cu credinţă.

Acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: