Rugăciune 2 Mai, Rugăciunea către Sfântul Atanasie cel Mare, apărătorul ortodocșilor

Sfantul Atanasie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa atat la data de 18 ianuarie, cat si pe 2 mai (Aducerea moastelor sale in Constantinopol). Sfantul Atanasie cel Mare a fost unul dintre cei mai de seama episcopi ai Bisericii crestine din Alexandria in sec. al IV-lea.

Spune și tu pe 2 mai rugăciunea către Sfântul Atanasie cel Mare, apărătorul ortodocșilor

„Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

Prin cuvinte insuflate de Dumnezeu toţi să cinstim după vrednicie pe Atanasie, ca pe unul ce a avut în Biserică laudă nemuritoare, pe care şi după moarte l-a mărit Hristos Dumnezeu, ca pe un slujitor al Său.

Întinzându-ţi cugetele întru Duhul Sfânt, la adâncul privirii, sfinţite tăinuitorule, ai urmat bogăţia cuvintelor celor dumnezeieşti, şi ai îmbogăţit lumea părinte.

Ca o luminare înaltă a dumnezeieştilor învăţături, pe cei viforaţi în noianul înşelăciunii, îi îndreptezi pururea cu liniştea cuvintelor tale, părinte, către limanul harului.

Lăudămu-te Fecioară Născătoare de Dumnezeu preacurată, ceea ce eşti căruţă de heruvimi, din care S-a născut Dumnezeu; căci tu singură te-ai făcut izvor nestricăciunii, izvorând tuturor viaţă, din care scoţând luăm tămăduiri.

Amin.”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,