Rugăciune 24 martie, Rugăciune către Sfântul Cuvios Stelian ocrotitorul copiilor şi al mamelor

Sfântul Zaharia a fost fiul lui Carion egipteanul. El şi-a lăsat copii şi nevasta şi s-a făcut monah. Deşi Zaharia era mai tânăr decât cei mai mulţi fraţi de la schit, el era plin de darurile Duhului Sfânt, mai mult decât cei mai vârstnici. El îşi simţea întreaga fiinţă înflăcărată de dragostea harului lui Dumnezeu.

L-a întrebat Sfântul Macarie: „Cine este adevărat monah?”. Sfântul Zaharia a răspuns: „Acela care se luptă zilnic să împlinească poruncile Dumnezeieşti”.

L-a întrebat Avva Moise: „Ce înseamnă să fii monah?”. Iar Sfântul Zaharia a răspuns, scoţându-şi camilafca şi călcând-o în picioare: „Aceasta înseamnă să fii monah. Nimeni nu poate fi monah, care nu se lasă zdrobit ca această camilafcă”.

El a fost un mare luminător al pustiei egiptene, care a trecut la cele veşnice de tânăr.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Stelian ocrotitorul copiilor şi al mamelor


Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,