Rugăciune 4 Mai, Rugăciunea către Sfânta Pelaghia, mireasa lui Hristos

Sfanta Pelaghia a refuzat oferta imparatului cu dispret, spunandu-i: “Esti nebun, imparate, sa-mi spui mie acestea. Nu-ti fac voia si urasc casatoria murdara pe care mi-o propui pentru ca eu il am pe Hristos Mire, Imparatul Cerurilor”.

Rostește astăzi 4 mai rugăciunea către Sfânta Pelaghia

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Pelaghia, duhul tău.

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Punându-şi Sfânta Pelaghia Dum¬nezeiasca pomenire, ca pe un ospăţ înaintea tuturor, îndeam¬nă toată lumea, cu Taină, să se îndulcească toţi de bucatele nevoinţelor ei.

Dorirea cea mai presus de toată pofta sălăşluindu-se în sufletul tău cinstită, ţi-a înfocat mintea şi aprinzând văpaia duhului, te-a luminat şi a uscat tina patimilor.

Scăpând cinstită de viforul mării păcatului, ai ajuns în Li¬manul cel lin al lui Hristos, Sfântă Preacuvioasă Pe¬laghia; pentru aceea, prin po¬căinţa ta, ai moştenit pământul celor blânzi.

Liniştea oamenilor celor înviforaţi în viaţă, Neclintită În¬tărire, Liman Tare şi Ocârmuire tu eşti, Preacurată, întotdeauna îndreptându-ne către tine şi mântuindu-ne.

Amin.”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,