Rugăciune 8 aprilie, Rugăciunea către Sfinții Apostoli Irodion, Agav și Ruf, pentru iertarea de greșeli

Sfintii Apostoli Irodion, Agav si Ruf fac parte din saptezeci alesi de Domnul . Toti sunt amintiti de catre Sfantul Apostol Pavel in diferite locuri din epistolele sale.

Rugăciunea din 8 aprilie către Sfinții Apostoli Irodion, Agav și Ruf, pentru iertarea de greșeli

„Sfintilor apostoli, rugati pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de greseli sufletelor noastre.

Cel Ce a împreunat apele de demult întru o adunare cu Dumnezeiasca voie şi a despărţit marea pentru poporul israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Preaslăvit, Acestuia Unuia să-I cântam, că S-a preaslăvit.
Preasfântă pomenirea Sfinţilor Apostoli cu un glas să o prăznuim şi să-i lăudăm pe ei cu veselie sufletească. Căci se roagă Preasfântului Cuvânt, să ne dea nouă iertare şi mare milă.

Izgonind putreziciunea nebuniei mulţimii zeilor, prin Dumnezeiasca sare a Cuvântului, aţi însănătoşit toate sufletele cele înnebunite şi pe toate mântuite le-aţi pus înaintea lui Dumnezeu; pentru aceea sunteţi măriţi.

Născătoare de Dumnezeu Ceea ce eşti Milostivă, Lauda Apostolilor, Mărirea pătimitorilor şi Întărirea credincioşilor, te rog, întăreşte-mă pe mine, care mă clatin de supărările amăgitorului şi cugetul meu, care se întunecă cu călcările poruncilor izbăveşte-l.

Pus-ai spre noi dragoste tare Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta strigăm Ţie, mulţumind: Slavă Puterii Taie, Doamne.

Prin cuvânt Sfinţit ai zămislit pe Cuvântul Tatălui, Care mântuieşte de toată necugetarea pe oameni, Născătoare de Dumne¬zeu, Fecioară. Pentru aceasta totdeauna te mărim cu mare glas, prin cuvinte Dumnezeieşti.

Amin.”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,