Rugăciune către Cuviosul David din Insula Evia


O, robule al lui Hristos, Cuvioase David, la tine alergăm acum, în vremea necazului. Valurile ispitelor s-au ridicat asupra noastră, şi norii deznădejdii vor să ne înfricoşeze. Dar avem credinţă că nu ne vei lasă să fim biruiți de puterile diavoleşti.


Vino în ajutorul nostru, cum ai venit în ajutorul atâtor oameni întristaţi. Vino în ajutorul nostru, cum ai venit în ajutorul mulţimii de bolnavi. Vino în ajutorul nostru, cum ai venit ori de câte ori ai fost chemat cu credinţă de către credincioşii care mai apoi s-au bucurat de minunile tale.


Şi chiar dacă şi în acest ceas al rugăciunii, vrăşmaşul diavol se lupta să ne strecoare în suflete duhul îndoielii şi al necredinţei, noi cu smerenie mărturisim puţinătatea credinţei noastre, dar mărturisim şi nădejdea pe care o avem în mijlocirile tale. A strigat oarecând către Hristos tatăl copilului chinuit de diavol: “Cred Doamne, ajută necredinţei mele”. Aşa strigăm şi noi acum: credem Cuvioase David, ajută necredinţei noastre. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să fim tari şi statornici în credinţă, şi să punem cele cereşti înaintea celor pământeşti.


Şi ducând lupta cea bună pentru mântuire, să îţi mulţumim în toate zilele vieţii noastre că te avem grabnic ajutător şi ocrotitor, şi să lăudăm până la suflarea cea de pe urmă Treimea cea de o ființă şi nedespărţită, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune pentru cel bolnav


Cuvioase David, mare făcătorule de minuni, în tine ne punem nădejdea acum, când (numele) este greu încercat de boală.


Alină-i durerea, potoleşte-i fierbinţeala, dăruieşte-i sănătate sufletească şi trupească. Degeaba ne-am pus nădejdea numai în doctori şi în leacurile lor, căci nădejdea noastră a fost ruşinată. Dar acum, cunoscându-ne greşeală, ne punem nădejdea în Dumnezeu, având credinţă că ne va trimite ajutorul Său. Şi pe tine te rugăm, Cuvioase, cel ce te bucuri de frumuseţile cereşti în soborul sfinţilor, ajută-l pe (numele), potolind suferinţa lui şi aducând în sufletul lui mângâiere.
Ai ajutat mulţi copii bolnavi, ai ajutat mulţi creştini care pătimeau de feluri de boli. Oare acum îţi vei întoarce faţă de la noi, din pricina păcatelor noastre? Nu, Cuvioase, să nu faci această, ci să te milostiveşti spre noi, ca să nu se împuţineze credinţă noastră.


Şi nu doar pentru robul lui Dumnezeu (numele) ne rugăm ţie, ci pentru toţi cei care se află pe patul bolii, cunoscuţi şi necunoscuţi. Ai grijă de ei şi de doctorii lor, călăuzindu-i să facă cele de folos pentru cei aflaţi în suferinţă.


Ai grijă, Cuvioase, de toţi cei care se roagă ţie cu credinţă, alungând de la sufletele lor toată ispita şi necazul.


Înmulţeşte minunile tale, Cuvioase David, ca prin mijlocirile tale să fie lăudat Dumnezeu cel adevărat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Uncategorized