Rugăciune către Îngerul Păzitor al vieții, te ajută în momentele grele

În anumite momente ale vieții noastre, fiecare dintre noi simte nevoia să se apropie mai mult de Dumnezeu, Îngerul păzitor are un rol extrem de important în viața noastră spirituală.

Îngerul păzitor ar fi dat de Dumnezeu omului spre păzirea trupului și a sufletului său, ei fiind alături de noi mereu și le putem cere ajutorul ori de câte ori suntem în dificultate. Prin extensie, înger păzitor este numită o persoană care veghează asupra cuiva și care are grijă de sănătatea cuiva.

„Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup.

Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurata lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multă vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebita voire spre toată pofta cea trupească.

O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au!

Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat?

Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat așa rău în lucrurile cele întinate?

Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul?

De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine, păcătosul și-mi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pizmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș, cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.„

Filed under: RugaciuniTagged with: ,