Rugăciune către Îngerul Păzitor sau Novena către Sfântul Înger păzitor. 9 rugăciuni pentru 9 zile

Novena către Sfântul Înger păzitor

Această rugăciune către Îngerul Păzitor numită și novenă către Îngerul Păzitor se spune timp de nouă zile, în momentele grele ale vieții și atunci când ai o alegere dificilă de făcut.

În cadrul novenei se vor spune de fiecare dată: Slava Tatălui …, Crezul …, Imnul la Duhul Sfânt…, rugăciunea zilei respective și rugăciunea de încheiere. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Ziua 1:

„Îngere, păzitorul meu, fidel împlinitor al sfaturilor lui Dumnezeu care chiar din primele momente ale vieții mele veghezi la apărarea sufletului și al trupului meu, te salut și îți mulțumesc împreună cu întregul cor al Îngerilor destinați să păzească oamenii din bunătate divină. Te rog să mă ferești de orice cădere în această viață, pentru ca sufletul meu să se păstreze mereu în curăția primită la botez.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 2:

„Îngere păzitorul meu, drag însoțitor și unic și adevărat prieten care pretutindeni și mereu mă însoțești, te salut și îți mulțumesc, împreună cu întregul cor al arhanghelilor aleși de Dumnezeu să anunțe lucruri mari și misterioase. Te rog să luminezi mintea mea ca să cunoască voința divină și să schimbe inima mea pentru a o face să trăiască conform credinței pe care o profesez, astfel să primesc răsplata făgăduită adevăraților credincioși.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 3:

„Îngere păzitorul meu, înțelept învățător care nu încetezi niciodată să înveți adevărata știință a sfinților, te salut cu tot corul Principatelor destinate să conducă spiritele minore. Te rog să veghezi asupra gândurilor, cuvintelor și faptelor mele pentru ca, conformându-mă întru totul îndemnurilor tale mântuitoare, să nu pierd niciodată din vedere sfânta frică de Dumnezeu, principiul unic și negreșelnic al adevăratei înțelepciuni.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 4:

„Îngere păzitorul meu, călăuză iubitoare prin mustrări și îndemnuri continue, mă inviți să mă eliberez de vină, ori de câte ori din nefericire am căzut, te salut și-ți mulțumesc, împreună cu corul Puterilor, destinate să stăpânească diavolul. Te rog să trezești sufletul meu din nepăsarea în care trăiam odinioară pentru a rezista și a triumfa asupra tuturor dușmanilor.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 5:

„Îngere, păzitorul meu, puternic apărător care făcându-mi să zăresc înșelăciunile lumii și ademenirile trupului, îmi ușurezi victoria și triumful, te salut și îți mulțumesc împreună cu corul Virtuților, destinate de Dumnezeu să săvârșească minuni și să conducă oamenii pe calea sfințeniei. Te rog să mă ajuți în toate asalturile, pentru a putea merge sigur pe calea practicării virtuților, îndeosebi a umilinței, a curăției, a ascultării și a carității, cele mai dragi ție.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 6:

„Îngere, păzitorul și sfătuitorul meu care în diverse moduri mă faci să cunosc voința lui Dumnezeu și mijloacele cele mai potrivite pentru a o realiza, te salut și îți mulțumesc, împreună cu corul Domniilor ales de Dumnezeu să comunice hotărârile sale și să ne dea puterea de a domina patimile noastre. Te rog să îmi eliberezi mintea de toate îndoielile și nesiguranțele, pentru ca eliberat de orice teamă să urmez întotdeauna sfaturile sale, care sunt sfaturi de pace, de dreptate și de sfințenie.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 7:

„Îngere, păzitorul meu, mijlocitor neobosit care cu neîncetate rugăciuni înălțate la cer, mijlocești pentru mântuirea mea veșnică și îndepărtezi de la mine pedepsele pe care le merit, te salut și îți mulțumesc împreună cu întregul cor al Tronurilor alese să susțină tronul Celui Preaînalt și să întărească oamenii în bine. Te rog în iubirea ta, să imi acorzi darul neasemuit al statorniciei până la sfârșit, pentru ca în moarte să trec fericit de la mizeria exilului pământesc la bucuria Patriei Cerești.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 8:

„Îngere, păzitorul meu, blând mângâietor care cu suave inspirații mă întărești în toate chinurile vieții prezente și în toate temerile viitoare, te salut și îți mulțumesc cu toate corurile Heruvimilor care, plini de știința lui Dumnezeu, sunt aleși să lumineze ignoranța noastră. Te rog să mă asiști, cu o atenție specială și să mă mângâi în dificultățile prezente și în cele din viitor; pentru ca rapit de dulceața ta, oglindire a celei divine, să-mi întoarcă inima de la înșelătoarele plăceri pământești pentru a mă odihni în speranța fericirii viitoare.

Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Slavă Tatălui… Amin„

Ziua 9:

„Îngere, păzitorul meu, neobosit colaborator al mântuirii mele veșnice care îmi mărești în fiecare clipă nenumărate binefaceri, te salut și îți mulțumesc împreună cu corul Serafimilor care, aprinși de caritate divină, sunt aleși să aprindă și inimile noastre. Te rog să aprinzi și în inima mea scânteia acelei iubiri îngerești pentru ca distrugând în mine tot ceea ce e lumesc și trupesc, să pot contempla lucrurile cerești. După ce am corespuns, întotdeauna fidel la grija ta cea iubitoare pe acest pământ, să te pot lăuda, mulțumi și iubi în împărăția cerurilor. Amin!”.

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,